E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Eşanlatım tespitinde eminlik faktörü modeli [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(2): 139-150 | DOI: 10.5505/pajes.2020.75350

Eşanlatım tespitinde eminlik faktörü modeli

Senem Kumova Metin1, Bahar Karaoğlan2, Tarık Kışla3, Katira Soleymanzadeh2
1İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, İzmir
2Ege Üniversitesi, Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü, İzmir
3Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir

Bu makalede, eşanlatımlı cümle çiftlerinin belirlenmesindeki belirsizlik problemi üzerinde durulmuştur. Eşanlatım cümleleri basitçe aynı olay ve/veya fikri farklı sözcük veya sözcüklerin farklı dizilişleri ile ifade eden cümle çiftleri/kümeleridir. Çalışmada eşanlatım tespitinde eminlik faktörü (EF) modelinin kullanılması önerilmiştir. EF modelinde kullanılmak üzere filtreleme yöntemi ile eşanlatım tespitinde başarılı olan öznitelikler (jenerik ve uzaklık tabanlı öznitelikler) belirlenmiş ve bu öznitelikler kümesi EF modelinde kanıtlar olarak kullanılmıştır. EF modeli Microsoft Eşanlatım derlemi üzerinde F1 ve doğruluk ölçekleri ile sınanmıştır. Yöntemin başarımı Bayes karar verme yaklaşımı ile kıyaslanmıştır. Deney sonuçları EF modelinin eşanlatım tespitinde Bayes modeline bir alternatif yöntem olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Eşanlatım, Eşanlatım tespiti, Eminlik faktörü, Delil, Delil seçimi

Certainty factor model in paraphrase detection

Senem Kumova Metin1, Bahar Karaoğlan2, Tarık Kışla3, Katira Soleymanzadeh2
1İzmir University of Economics, Department of Software Engineering, İzmir
2Ege University, International Computer Institute, İzmir
3Ege University, Faculty of Education, Department of Computer Education and Instructional Technology, İzmir

In this paper, we address the problem of uncertainty management in identification of paraphrase sentence pairs. Paraphrase sentences are simply sets/pairs of sentences that express the same facts and/or opinions using different words or order of words. We propose the use of certainty factor (CF) model in paraphrase detection. A set of succeeding paraphrase detection features (generic and distance based features) is built by filtering and this set is used as evidences in CF model. The CF model is evaluated by F1 and accuracy measures on Microsoft Research Paraphrase corpus. The results are compared to the well-known Bayesian reasoning. The experimental results showed that CF model is an alternating paraphrase detection method to Bayes model.

Keywords: Paraphrase, Paraphrase detection, Certainty factor, Evidence, Evidence selection

Senem Kumova Metin, Bahar Karaoğlan, Tarık Kışla, Katira Soleymanzadeh. Certainty factor model in paraphrase detection. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(2): 139-150

Sorumlu Yazar: Senem Kumova Metin, Türkiye
LookUs & Online Makale