E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Hemşire çizelgeleme problemi için bir karar destek sistemi uygulaması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 749-757 | DOI: 10.5505/pajes.2019.86402

Hemşire çizelgeleme problemi için bir karar destek sistemi uygulaması

Ebru Geçici1, Mehmet Güray Güler2
1Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, İstanbul
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, İstanbul

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için diğer sağlık çalışanları gibi hemşireler de nöbet tutarak çalışmak zorundadırlar. Oldukça zorlayıcı şartlar altında çalışan hemşireler için nöbet çizelgelerinin adil ve dengeli olması çok önemlidir, aksi takdirde fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz etkilenirler. Bu kadar önemli olmasına karşın hemen her sağlık kurumunda bu çizelgeler manuel olarak hazırlanmaktadır. Akademik yayınlar ile geliştirilen çözüm metotları ise bir karar destek sistemine dönüştürülemediği için sürdürülebilir değildir. Bu çalışmada İstanbul’da yer alan bir hastanenin kardiyovasküler cerrahi servisinin hemşire nöbet çizelgeleme problemi ele alınmıştır. Problem için öncelikle bir karma tam sayılı programlama modeli oluşturulmuştur. Sonrasında bu model, yazılım bilgisi sınırlı son kullanıcılara hitap eden bir karar destek sistemine dönüştürülmüştür. Bu sistem sayesinde adil ve dengeli nöbet çizelgeleri çok kısa sürede oluşturulabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire Çizelgeleme Problemi, Karma Tam Sayılı Programlama, Karar Destek Sistemi

A decision support system for nurse scheduling problem

Ebru Geçici1, Mehmet Güray Güler2
1Department of Industrial Engineering, Boğaziçi University, İstanbul, Turkey
2Department of Industrial Engineering, Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey

Nurses have to work in shifts to sustain continuous health services like other healthcare staff. Nurses have very challenging working conditions, hence the schedules have to be prepared in a fair and balanced way, otherwise, their physical and psychological conditions can be affected negatively. Despite its importance, these schedules are prepared manually in almost all healthcare institutions. The academic studies are not sustainable since they are not transformed into decision support tools. In this study, nurse scheduling problem of cardiovascular surgery service of a hospital in Istanbul is addressed. First, a mixed integer programming model is proposed for the problem. Then a decision support system is prepared for users who has limited technical abilities. This system enables users to prepare fair and balanced shift schedules in a very short time.

Keywords: Nurse Scheduling Problem, Mixed Integer Programming, Decision Support System

Ebru Geçici, Mehmet Güray Güler. A decision support system for nurse scheduling problem. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 749-757

Sorumlu Yazar: Ebru Geçici, Türkiye
LookUs & Online Makale