E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Sipariş toplama ve dağıtım sistemleri için düşük maliyetli yeni bir sistem tasarımı ve uygulaması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(2): 182-189 | DOI: 10.5505/pajes.2023.93635

Sipariş toplama ve dağıtım sistemleri için düşük maliyetli yeni bir sistem tasarımı ve uygulaması

Sulaiman Sıddıqı1, İhsan Pehlivan1, Onur Kalaycı2, Tevfik Bahadir Taşkıran3, Süleyman Uzun4
1Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Sakarya
2Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği, Sakarya
3İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği,i̇stanbul
4Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi,Bilgisayar Mühendisliği,Sakarya

Covid-19 pandemisi insanların alışveriş alışkanlıklarını değiştirerek, özellikle internet üzerinden online alışveriş sitelerine yönelmelerine yol açmıştır. Artan sipariş oranları karşısında üretici ve tedarikçi firmalar için ise, siparişleri toplama ve zamanında ulaştırma noktasında yenilikçi çözümler üretmek kaçınılmaz olmuştur. Pandemi nedeniyle de kısıtlı sayıda insan gücü kullanmak zorunda kalan firmalar/tedarikçiler bu sorunu makine kullanımı ile çözümleme yoluna gitmişlerdir. Bu çalışmada tedarik zincirinde siparişlerin toplanma ve dağıtılma aşamaları için geliştirilen düşük maliyetli yeni bir Sipariş Toplama ve Dağıtım Sistemi uygulaması anlatılmaktadır. Tedarik zincirinin bu aşaması en sorunlu, zaman alıcı ve fazla maliyet kapsamaktadır. Genel olarak önerilen çözümlerde de daha fazla insan kaynağı kullanılmaktadır. Bu uygulama ile zaman, insan gücü, depo alanı ve maliyet noktalarında daha verimli bir sistem oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda prototip bir Sipariş Toplama ve Dağıtım Sistemi uygulaması tasarımı yapılıp imalatı gerçekleştirilmiş ve gerçek zamanlı uygulaması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sipariş Toplama ve Dağıtım, Tedarik Zinciri, PLC, Python

A new low-cost system design and implementation for order collecting and distribution systems

Sulaiman Sıddıqı1, İhsan Pehlivan1, Onur Kalaycı2, Tevfik Bahadir Taşkıran3, Süleyman Uzun4
1Sakarya University of Applied Sciences, Faculty of Technology, Electrical and Electronics Engineering, Sakarya
2Sakarya University Of Applied Sciences, Faculty Of Technology, Mechatronics Engineering, Sakarya
3Istanbul Technical University Mining Faculty, Mining Engineering, Istanbul
4Sakarya University of Applied Sciences Technology Faculty,Computer Engineering,Sakarya

The Covid-19 pandemic has changed people's shopping habits, causing them to turn to online shopping sites, especially on the internet. In the face of increasing order rates, it has become inevitable for manufacturers and suppliers to produce innovative solutions for collecting orders and delivering them on time. Companies/suppliers who had to use a limited number of manpower due to the pandemic have tried to solve this problem with the use of machinery. In this study, a new low-cost Order Picking and Distribution System application developed for the stages of order picking and distribution in the supply chain is described. This stage of the supply chain is the most problematic, time-consuming and costly. In general, more human resources are used in the proposed solutions. With this application, it is aimed to create a more efficient system in terms of time, manpower, warehouse space and cost. For this purpose, a prototype Order Picking and Distribution System application was designed, manufactured and implemented in real time.

Keywords: Order Picking and Distribution, Supply Chain, PLC, Python

Sulaiman Sıddıqı, İhsan Pehlivan, Onur Kalaycı, Tevfik Bahadir Taşkıran, Süleyman Uzun. A new low-cost system design and implementation for order collecting and distribution systems. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(2): 182-189

Sorumlu Yazar: Sulaiman Sıddıqı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale