E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Modifiye PSO ile değişken hızlı rüzgar türbini kanat açısının ayarlanması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-99399 | DOI: 10.5505/pajes.2024.99399

Modifiye PSO ile değişken hızlı rüzgar türbini kanat açısının ayarlanması

Göksel Gökkuş
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik-elektronik Mühendisliğ Bölümü

Bu çalışmanın ana motivasyonu, rüzgar türbinlerinin (RT) mekanik çıkış gücüne etki eden kanat açısının (β) parçacık sürü optimizasyonu (PSO) ile ayarlanmasıdır. Bu amaca yönelik olarak, standart yapıdaki PSO modifiye edilmiştir. Böylece modifiye edilmiş PSO algoritması rüzgar hızının değişimine bağlı olarak kendini güncelleyebilen bir duruma getirilmiştir. Yapılan çalışma da, değişken rüzgar hızlarında çalışan rüzgar türbinlerinin kanat açılarının kontrolü sürü zekasına dayalı bir optimizasyon algoritması kullanılarak ayarlanması sağlanmıştır. Çalışma kapsamında değişen hızlı rüzgar türbinini iki farklı şekilde benzetim ortamında çalıştırılmıştır. Birinci durumda kanat açısı sabit tutularak (β=0° için) değerler elde edilmiştir. İkinci durumda ise önerilen modifiye PSO’un ürettiği açı ile kanat açısı ayarlanarak çalıştırılmıştır ve her iki durumun sonuçları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rüzgar türbini, Modifiye PSO, Kanat eğim açısı

Adjustment of variable speed wind turbine blade angle with Modified PSO

Göksel Gökkuş
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Faculty Of Engineering And Architecture, Department Of Electrical And Electronics Engineering

The main motivation of this study is to adjust the blade angle (β), which affects the mechanical output power of wind turbines (WTs), by particle swarm optimization (PSO). For this purpose, the standard PSO structure has been modified. Thus, the modified PSO algorithm has become capable of updating itself depending on the change of wind speed. In the study, the blade angles of wind turbines operating at variable wind speeds were controlled and adjusted using an optimization algorithm based on swarm intelligence. Within the scope of the study, a variable speed wind turbine was operated in two different simulation environments. In the first case, the values were obtained by keeping the wing angle constant (for β=0°). In the second case, the proposed modification was operated by adjusting the blade angle with the angle produced by PSO, and the results of both cases were discussed.

Keywords: Wind turbine, Modified PSO, Pitch angleSorumlu Yazar: Göksel Gökkuş, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale