E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Yükseltilmiş yaya geçidinin lise çağındaki yayaların kabul edilebilir aralık seçimine etkisi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(3): 343-349 | DOI: 10.5505/pajes.2020.15014

Yükseltilmiş yaya geçidinin lise çağındaki yayaların kabul edilebilir aralık seçimine etkisi

Mervegül Uysal1, Yalçın Alver2
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2Ege Üniversitesi

Ülkemizde taşıt trafiğine oranla yaya trafiğine daha az önem verilmektedir. Bu durumdan kaynaklanan sorunlar arttıkça, yaya davranışlarını anlamaya yönelik çalışmalara olan ilgi de artmaya başlamıştır. Bu bağlamda, makalede lise çağındaki öğrencilerin ışıksız yaya geçitlerinde kabul edilebilir aralık kabulü davranışları incelenmiştir.
Çalışma bir önce sonra çalışması olarak düzenlenmiştir. İlk durumda yaya geçidi geleneksel bir ışıksız yaya geçidi iken, ikinci durumda yaya geçidi yükseltilmiş yaya geçidine dönüştürülmüştür. Bu makalede yükseltilmiş yaya geçidinin lise çağındaki öğrencilerin kabul edilebilir aralık davranışına etkilerinin bulunması amaçlanmıştır. Çalışmada İzmir ilinde bir lise yakınında bulunan ışıksız yaya geçidi seçilmiştir. Veriler sabah saat 7.00-8.00 saatleri arasında toplanmıştır. Ofis ortamında video görüntülerinden ayıklanan veriler iki yönlü ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Öğrencilerin kurallara uygun olarak geçişi yaya geçidi yükseltilmiş yaya geçidine dönüştürüldükten sonra artmıştır. Ayrıca ortalama taşıt hızları ve %85’lik taşıt hızları hem yaya geçidi yükseltilmeden önce hem de yükseltildikten sonra hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Genç yayalar, Geçiş davranışı, Yükseltilmiş yaya geçidi, Yaya güvenliği

Effect of raised midblock crossing on the high school pedestirians' choice of acceptaple gap behavior

Mervegül Uysal1, Yalçın Alver2
1Muğla Sıtkı Koçman University
2Ege University

Pedestrian traffic has less priority than vehicle traffic in Turkey’s transportation system. In recent years, there has been a growing interest in understanding pedestrians’ behavior. This paper investigates high school students’ (15-18 age range) gap acceptance behavior at unsignalized midblock crossings by designing a before and after study. The midblock crossing is conventional in the first situation. But after, the midblock crossing is raised. This paper aims to find the effect of raised midblock crossing on pedestrians’ acceptable gap behavior.
In this study, a midblock crossing near a high school in Izmir City was chosen. Data was gathered by using two video cameras in the morning (7.00-8.00 AM). The obtained data were extracted from the footage. The data were analyzed by performing two-way and one-way analysis of variance (ANOVA). The legal crossing rate of the students increased with the installation of the raised midblock crossing. Also, average vehicle speed and 85th percentile speed determined for both situations. Thus, the number of acceptable gaps increased as well as the waiting time decreased significantly.

Keywords: Young pedestrians, Crossing behavior, Raised midblock crossing, Pedestrian safety

Mervegül Uysal, Yalçın Alver. Effect of raised midblock crossing on the high school pedestirians' choice of acceptaple gap behavior. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(3): 343-349

Sorumlu Yazar: Mervegül Uysal, Türkiye
LookUs & Online Makale