E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Farklı bağlayıcılarla üretilmiş betonların geçirimlilik karakteristiklerinin değişik test yöntemleri ile incelenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(6): 812-817 | DOI: 10.5505/pajes.2022.20050

Farklı bağlayıcılarla üretilmiş betonların geçirimlilik karakteristiklerinin değişik test yöntemleri ile incelenmesi

Hüseyin Yiğiter
Dokuz Eylül Üniversitesi

Beton veya betonarme yapıların zararlı kimyasal etkiler altında dayanıklılığı çok büyük oranda beton malzemesinin geçirimliliğine bağlıdır. Diğer yandan betonun geçirimliliğinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek birçok deneysel yöntem mevcuttur. Sunulan çalışma kapsamında farklı çimento türleri ile üretilmiş ve ayrıca üretiminde mineral katkı olarak uçucu kül kullanılmış betonların farklı deney yöntemleri ile ölçülmüş geçirimlilik sonuçları incelenmiştir. Katkılı çimentolar ile üretilmiş betonlar ve üretiminde çimento ile birlikte uçucu kül kullanılmış betonlar geçirimlilik açısından oldukça iyi performans göstermiştir. Deneysel çalışma sonuçları, klor geçirimlilik, rezistivite, su emme ve basınçlı su işleme derinliği ölçümlerinin, aynı dayanım seviyesindeki betonların geçirimlilik farklılıklarını ortaya koymak için kullanılabileceğini, hava geçirimlilik ve ultrases hızı deneylerinin, aynı dayanım seviyesindeki betonların geçirimlilik farklılıklarını ortaya koymak için yetersiz kaldığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Hava geçirimliliği, Su geçirimliliği, Klor geçirimliliği, Rezistivite, Çimento tipi, Uçucu kül

Investigation of permeability characteristics of concretes with different cementitious materials by various test methods

Hüseyin Yiğiter
Dokuz Eylül University

The durability of concrete or reinforced concrete structures subjected to aggressive environment depends mainly on the permeability of concrete. On the other hand there are various experimental methods that can be used to evaluate the permeability of concrete. Within the scope of the presented study, the permeability results of concretes produced with different cement types and also using fly ash as mineral additive, measured by different test methods, were investigated. Concrete composites with blended cements or fly ash concrete composites showed better permeability performance. Test results showed that chloride permeability, resistivity, water absorption and water penetration measurements can be used to reveal the permeability differences of the concretes at the same strength level. On the other hand air permeability and ultrasonic velocity tests were found to be insufficient to reveal the permeability differences of the concretes at the same strength level.

Keywords: Air permeability, Water permeability, Chloride ion permeability, Resistivity, Cement type, Fly ash

Hüseyin Yiğiter. Investigation of permeability characteristics of concretes with different cementitious materials by various test methods. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(6): 812-817

Sorumlu Yazar: Hüseyin Yiğiter, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale