E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Türkiye'de bitümlü bağlayıcı karışımların dinamik modüllerinin belirlenmesine yönelik farklı yaklaşım [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(3): 354-362 | DOI: 10.5505/pajes.2021.38085

Türkiye'de bitümlü bağlayıcı karışımların dinamik modüllerinin belirlenmesine yönelik farklı yaklaşım

Saadoon Obaid Eyada, Osman Nuri Çelik, Mohammed Ihsan Aldakuky
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Konya Teknik Üniversitesi, Konya, Türkiye

Bitüm, güçlü, yapışkan ve dayanıklı özelliklerinden dolayı değerli bir yapı malzemesi olarak kabul edilmektedir. Bitümlü bağlayıcı viskoelastik bir malzemedir ve farklı iklim koşulları, trafik yükleri ve hız altında farklı davranışlara sahiptir. Asfalt karışımlarının Dinamik Modülü (E*), kaplama tasarımında önemli bir faktördür. Dolayısıyla, bu modülün belirlenmesi amacıyla yürütülen araştırmalara dayanarak Türkiye'deki Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), dinamik modülünün belirlenmesi için bir matematik modeli geliştirmiştir. Bu çalışmada, farklı iklim koşulları (sıcaklık),trafik yükü ve hız altında E* modülünün belirlenmesi için, bu modelin yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye'de farklı saf ve modifiye bitümlü bağlayıcıların test edilmesi için deneysel bir program yürütülmüştür. Sonuçlar, Türkiye'de (KGM) tarafından tavsiye edilen yeni Mekanistik- Ampirik Kaplama Tasarım Metodu MEPDM kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan bu yeni model, bu yeni tasarım yöntemin bir parçasıdır. Türkiye’de, E* modülünün belirlenmesi için yeni bir yaklaşım belirlenmiş ve önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dinamik Modülü, Türk Tıpık Kesıtlerı, Mekanıstık-Ampırık Kaplama Tasarımı

Different approach for the determination of dynamic modulus of asphalt mixtures in Turkey

Saadoon Obaid Eyada, Osman Nuri Çelik, Mohammed Ihsan Aldakuky
Civil Engineering Department, Konya Technical University, Konya, Turkey

Asphalt is considered a valuable construction material because of its strong, adhesive, and durable characteristics. AC binder is a viscoelastic material and has a different behaviors under different climate condition and traffic loadings and speed. Dynamic Modulus of Asphalt Mixtures E* is an important factor in pavement design therefore Highway Authority in Turkey has developed a mathematical model for the determination of E* based on research conducted for this purpose. During this study, it was found that this model is not sufficient for the determination of E* under different climate conditions (temperatures) and traffic loadings speeds. An experimental program has been conducted for testing different typical virgin and modifies asphalt binders in Turkey. The results have been analyzed using Mechanistic Empirical Pavement Design Method MEPDM as the new model will be part of this new design method as recommended by Highway Authority in Turkey. A new approach for the determination of E* in Turkey has been found and recommended.

Keywords: Dynamic modulus, Turkish Typical Sections, Mechanistic-Empirical Design Method

Saadoon Obaid Eyada, Osman Nuri Çelik, Mohammed Ihsan Aldakuky. Different approach for the determination of dynamic modulus of asphalt mixtures in Turkey. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(3): 354-362

Sorumlu Yazar: Saadoon Obaid Eyada, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale