E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sarı kantaron (Hypericum perforatum) ve ıtır (Perlargonium graveolens) bitkisi ekstraktlarının incelenmesi ve hazır bitki çayı olarak kullanımının araştırılması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(7): 826-834 | DOI: 10.5505/pajes.2021.40403

Sarı kantaron (Hypericum perforatum) ve ıtır (Perlargonium graveolens) bitkisi ekstraktlarının incelenmesi ve hazır bitki çayı olarak kullanımının araştırılması

Merve Sılanur Yılmaz, Kübra Köşker, Hicran Arslan, Fatoş Altunkara, Serap Eraslan, Özge Şakıyan
ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ANKARA

Bitkiler, çok eski zamanlardan beri sağlık üzerine olumlu etkilerinden dolayı çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Bitki çayları bu kullanım şekillerinden en yaygın olanı ve yüksek fenolik madde içeriğinden kaynaklı yüksek antioksidan aktivite özelliğine sahip olanıdır. Bu çalışmanın amacı sarı kantaron (Hypericum perforatum) ve ıtır (Perlargonium graveolens) bitkilerinden mikrodalga ve ultrason destekli ekstraksiyon yöntemleri kullanılarak elde edilen ekstraktlardan hazır çay üretebilmektir. Kontrol grubu olarak maserasyon yöntemi ile elde edilen ekstraktlar kullanılmıştır. Mikrodalga destekli ekstraksiyon işlemi için farklı mikrodalga güçleri (90, 180 ve 270 W) ve farklı işlem süreleri (10, 20, 30 ve 50 dakika) kullanılmıştır. Aynı amaçla ultrason destekli ekstraksiyonda da farklı ultrason güçleri (14, 35 ve 56 W) ve farklı işlem süreleri (1, 10, 20, 30 ve 60 dakika) uygulanmıştır. Ekstraksiyon işlemlerinden elde edilen toplam fenolik madde miktarına göre optimum işlem koşulları belirlenmiştir. Mikrodalga destekli ekstraksiyonda sarı kantaron bitkisi için 180 W-40 dakika en uygun proses koşulu iken, ıtır bitkisi için en uygun işlem koşulu 180 W-30 dakika olarak belirlenmiştir. Ultrason destekli ekstraksiyon işlemine göre ise optimum koşullar sarı kantaron bitkisi için 56 W-30 dakika iken ıtır bitkisi için 14 W-60 dakikadır. Çalışmada elde edilen bulgular ışığında, yeni teknolojiler ile daha kısa sürede ve daha yüksek fenolik madde içeriğine sahip ekstraktlar elde edildiği ve çözünürlük değerleri kıyaslandığında hazır bitki çayı üretiminde kullanılacak ekstraktlar için mikrodalga destekli ekstraksiyonun daha tercih edilebilir bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Itır, sarı kantaron, ultrason, mikrodalga, ekstraksiyon, liyofilizasyon

Investigation of herbal extracts from St John’s wort (Hypericum perforatum) and geranium (Perlargonium graveolens) and their usage as instant herbal tea

Merve Sılanur Yılmaz, Kübra Köşker, Hicran Arslan, Fatoş Altunkara, Serap Eraslan, Özge Şakıyan
ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING FOOD ENGINEERING DEPARTMENT, ANKARA

Plants have been used since ancient times due to their positive effects on health. Herbal teas are most commonly used and have high antioxidant activity due to their high phenolic content. The aim of this study is to produce instant tea from plant extracts obtained from St. John's Wort (Hypericum perforatum) and geranium (Perlargonium graveolens) by using microwave and ultrasound assisted extraction. Extracts obtained by maceration method were used as control group. Different microwave powers (90, 180 and 270 W) and different processing times (10, 20, 30 and 50 minutes) were used for the microwave oven process. For the same purpose, different ultrasound powers (14, 35 and 56 W) and different processing times (1, 10, 20, 30 and 60 minutes) were applied in ultrasound assisted extraction. Optimum processing conditions were determined according to the total phenolic content obtained from extraction processes. In the microwave-assisted extraction, 180 W-40 minutes was the optimum process condition for St. John's Wort while the optimum process condition was 180 W-30 minutes for the geranium. According to the ultrasound-assisted process, the optimum was 56 W-30 minutes for St. John's Wort plant and 14 W-60 minutes for geranium. In the light of the results of the study, it was concluded that the microwave assisted extraction method is more preferred new technology for extracts with higher phenolic content obtained in a shorter time.

Keywords: Geranium, St. John's Wort, ultrasound, microwave, extraction, lyophilization

Merve Sılanur Yılmaz, Kübra Köşker, Hicran Arslan, Fatoş Altunkara, Serap Eraslan, Özge Şakıyan. Investigation of herbal extracts from St John’s wort (Hypericum perforatum) and geranium (Perlargonium graveolens) and their usage as instant herbal tea. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(7): 826-834

Sorumlu Yazar: Merve Sılanur Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale