E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Gelişmekte olan ülkelerde inşaat yönetim hizmetlerinde BIM sisteminin etkisi; Türkiye örneği [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(6): 828-839 | DOI: 10.5505/pajes.2022.64369

Gelişmekte olan ülkelerde inşaat yönetim hizmetlerinde BIM sisteminin etkisi; Türkiye örneği

Abdulkadir Budak, İbrahim Karataş
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Osmaniye

Günümüz inşaat sektörü gelişen teknolojiyle birlikte değişim göstermekte ve gelişmektedir. En önemli teknolojik değişimlerden birisi Yapı Bilgi Modelleme (BIM) sistemidir. Mühendislik hizmetlerine ek olarak danışmanlık hizmetlerini de içeren CM hizmetlerinde de BIM sisteminin benimsenmesi elzemdir. Bu çalışmada CM hizmetlerinde BIM sisteminin kullanılmasının faydaları, zorlukları ve inşaat yöneticisinin görevleri belirlenerek bu sisteminin kullanılmasının gerekliliği incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye'deki inşaat projelerinde BIM sisteminin CM hizmetlerinde uygulanmasına ilişkin profesyonel CM firmalarına anket düzenlenmiş ve analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre özellikle eğitimli eleman eksikliği en önemli zorluk olarak ortaya çıkmasına rağmen paydaşlar arasında iletişim ve koordinasyonun artması ve çakışma analizi ile tasarım hatalarının azaltılması en önemli faydalar olarak belirlenmiştir. Ayrıca İnşaat Yöneticisinin BIM sistemi kullanımındaki görevleri önem derecesine göre sıralanmıştır. Bu çalışma CM hizmetlerinde BIM sisteminin uygulanmasına yönelik hazırlanmış öncü çalışmalardan biridir. Elde edilen sonuçlar ışığında BIM sisteminin CM hizmetlerinde kullanımı için yasal düzenlemeler, standartlar, sözleşmeler ve yürütme planları oluşturulabilir. Dolayısıyla bu çalışmanın, BIM sisteminin CM hizmetlerine entegrasyonunda yapı üretimi paydaşlarına katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yapı Bilgi Modelleme (BIM), İnşaat Yönetim Hizmetleri, Şiddet İndeksi Analizi, İnşaat Yöneticisi, İnşaat Teknolojisi

Impact of the BIM system in construction management services in developing countries; Case of Turkey

Abdulkadir Budak, İbrahim Karataş
Osmaniye Korkut Ata University, Faculty Of Engineering, Department Of Civil Engineering, Osmaniye

Today's construction industry changes and develops with the developing technology. One of the most important technological changes is the Building Information Modeling (BIM) system. Adoption of the BIM system is essential in CM services, which include consulting services in addition to engineering services. In this study, it is aimed to examine the benefits and challenges of using the BIM system in CM services and the necessity of using this system by determining the duties of the Construction Manager. In this context, a survey was conducted and analyzed for professional CM companies regarding the implementation of BIM system in CM services in construction projects in Turkey, a developing country. According to the results of the analysis, although the lack of trained staff emerged as the most important challenge, the increase in interdisciplinary coordination and the reduction of design errors with conflict analysis were determined as the most important benefits. In addition, the tasks of the Construction Manager in the use of the BIM system are listed in order of importance. This study is one of the pioneering studies on the implementation of the BIM system in CM services. In the light of the result obtained, legal regulations, standards, contracts, and execution plans can be composed for the use of the BIM system in CM services. Therefore, it is hoped that this study will contribute to the building production stakeholders in the integration of the BIM system with CM services.

Keywords: Building Information Modeling (BIM), Construction Management (CM) Services, Severity Index Analysis, Construction Manager, Construction Technology

Abdulkadir Budak, İbrahim Karataş. Impact of the BIM system in construction management services in developing countries; Case of Turkey. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(6): 828-839

Sorumlu Yazar: İbrahim Karataş, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale