E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sürtünmeli Delme İşleminde Elde Edilen Kovanın ve Pulun Oluşmasına Etki Eden Parametrelerin Araştırılması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 620-627 | DOI: 10.5505/pajes.2019.65148

Sürtünmeli Delme İşleminde Elde Edilen Kovanın ve Pulun Oluşmasına Etki Eden Parametrelerin Araştırılması

Cebeli Özek, Muhammet Bal
Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Elazığ/Türkiye

Sürtünmeli delme, dönen bir takım ile iş parçası-takım ara yüzeyinde sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle geleneksel olmayan önemli bir imalat yöntemidir. Bu yöntemin amacı, ince cidarlı saclarda, deliğin alt kısmında meydana gelen kovan aracılığıyla bağlantı uzunluğunun arttırılmasıdır. Bu çalışmada, sürtünmeli delme yönteminde malzeme kalınlığının ve takım çapının elde edilen kovan yüksekliğine (ha), kovan çeper kalınlığına (hç) ve mikro sertlik değişimine etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Deney çalışmalarında, koniklik açısı φ=36°, çapları Ød=5 mm, Ød=10 mm, Ød=15 mm ve Ød=20 mm olan tungsten karbür (WC) takımlar kullanılmıştır. Sürtünmeli delme işlemleri kalınlığı t=2 mm, t=4 mm, t=6 mm, t=8 mm ve t=10 mm olan St37 çeliğine uygulanmıştır. Deney çalışmaları, devir sayısı n=1120 d/d, ilerleme miktarı f=25 mm/dak şartlarında yapılmıştır. Malzeme kalınlığı ve takım çapının, kovan yüksekliği, kovan dış çapı ve kovan biçimleri üzerindeki etkileri araştırılmış ve mikro sertlikte meydana gelen değişiklikler incelenmiştir. En ideal kovan yüksekliği ha=15.30 mm, en ideal kovan çeper kalınlığı hç=4.25 mm ve en yüksek mikrosertlik değeri ise 183 HV olarak elde edilmiştir. Malzeme kalınlığı ve takım çapının kovan çeper kalınlığı ve kovan yüksekliği üzerinde önemli bir etkisinin olduğu, ancak mikro sertlik değerlerinin fazla değişmediği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürtünmeli Delme, Kovan Yüksekliği, Çeper Kalınlığı

Investigation of parameters affecting the formation of the bushing and bushing wall obtained in the friction drilling process

Cebeli Özek, Muhammet Bal
Fırat Universiyt, Technology Fculty, Mechanical Engineering Depertmant, Elazığ/Türkiye

Friction drilling is an important non-traditional manufacturing method with the effect of heat caused by friction on a work piece-tool interface with a rotating tool. The purpose of this method is to increase the length of the connection through the bushing formed in the lower part of the hole in the thin-walled sheets. In this study, it is aimed to investigate the effects of material thickness and tool diameter on bushing height (ha), bushing wall thickness (hç) and micro hardness change in friction drilling method. In experiment studies, tungsten carbide (WC) tools were used with taper angle of φ=36°, the tool diameters of Ød=5 mm, Ød=10 mm, Ød=15 mm and Ød=20 mm. Friction drilling was applied to St37 steel with a thickness of t=2 mm, t=4 mm, t=6 mm, t=8 mm and t=10 mm. The experiments were carried out at a speed of n=1120 rpm and a feed rate of f=25 mm/min. The effects of material thickness and tool diameter on bushing height, bushing outer diameter, bushing shapes and changes in micro hardness were investigated. The largest bushing height of ha=15.30 mm, the lowest bushing wall thickness of hç=4.25 mm and the highest micro hardness of 183 HV was obtained. It was observed that material thickness and tool diameter had a significant effect on bushing wall thickness and bushing height, but micro hardness values did not change much.

Keywords: Friction Drilling, Bushing Height, Bushing Wall Thickness

Cebeli Özek, Muhammet Bal. Investigation of parameters affecting the formation of the bushing and bushing wall obtained in the friction drilling process. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 620-627

Sorumlu Yazar: Cebeli Özek, Türkiye
LookUs & Online Makale