E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Merkezi çaprazlı çerçevelerde çapraz kesitlerinin sismik performansa etkisi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(2): 240-256 | DOI: 10.5505/pajes.2023.73772

Merkezi çaprazlı çerçevelerde çapraz kesitlerinin sismik performansa etkisi

Gülhan İnce1, Ayşe Girgin2
1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Burdur
2Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Ensitüsü, Burdur

Merkezi çaprazlı çerçeveler (MÇÇ) yatay yüklerin taşınmasında etkin olarak kullanılan çerçeve türleridir. Bu çerçeveler yatay yükleri çapraz elemanları ile aktarırlar ve çaprazsız çerçevelere göre rijitlikleri, yük taşıma kapasiteleri oldukça yüksektir. Bu nedenle deprem bölgelerinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada; çapraz eleman kesitlerinin deprem etkisi altında davranışını incelemek amacıyla 3, 5 ve 8 katlı sahip ters-V merkezi çaprazlı çerçeveler ele alınmıştır. Ele alınan çerçevelerin çapraz elemanları I, kutu ve boru kesit olmak üzere üç farklı kesit tipinde tasarlanmıştır. Üç farklı kat sayısı ve üç farklı çapraz eleman kesiti olmak üzere toplam 9 adet parametre kullanılmıştır. Buna göre 9 adet MÇÇ tasarlanmış ve statik itme analizleri yapılmıştır. Elde edilen analiz sonuçları ile birlikte, çerçevelerin deprem etkisi altındaki performansları değerlendirilmiştir. Buna göre en avantajlı çapraz eleman kesitlerinin sırasıyla boru, kutu ve I kesit olduğu söylenebilir

Anahtar Kelimeler: Merkezi Çaprazlı Çelik Çerçeve, Statik İtme Analizi, Deprem

Effect of brace sections on seismic performance of concentrically braced frames

Gülhan İnce1, Ayşe Girgin2
1University of Burdur Mehmet Akif Ersoy, Faculty of Engineering and Architecture, Civil Engineering Department, Burdur
2University of Burdur Mehmet Akif Ersoy, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Burdur

Concentrically braced frames (MÇÇ) are the types of frames used effectively to carry lateral loads. These frames transfer horizontal loads with braces and their rigidity are quite high compared to moment resisting frames. Therefore, it is typically used in earthquake zones. In this study 3, 5 and 8 storey inverted-V braced frames are considered in order to examine the seismic behavior of brace sections. The brace members of the frames are designed using three different cross-section types as I, box and pipe sections. A total of nine parameters, three different storey and three different braces sections, were used. Accordingly, nine MÇÇs were designed and static pushover analyzes were performed. seismic performances of the frames were evaluated with findings. It can be said that the most advantageous brace section type is pipe, box and I section, respectively.

Keywords: Concentrically braced frames, static pushover analyzes, Earthquake

Gülhan İnce, Ayşe Girgin. Effect of brace sections on seismic performance of concentrically braced frames. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(2): 240-256

Sorumlu Yazar: Gülhan İnce, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale