E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
BIM tabanlı LEED binası ile LEED olmayan binanın karşılaştırmalı analizi için vaka çalışması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(3): 418-426 | DOI: 10.5505/pajes.2021.85668

BIM tabanlı LEED binası ile LEED olmayan binanın karşılaştırmalı analizi için vaka çalışması

Senem Seyis
Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Departmanı

Bu çalışmanın amacı, Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (LEED) ve Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) kullanarak sürdürülebilir yüksek katlı bir konut binası tasarlamak, ve LEED binasi ve LEED olmayan bina için karşılaştırmalı analiz yapmaktır. Bu kapsamda, bu binaların su ve enerji tüketimlerinin başabaş noktaları ile sürdürülebilirlikle ilgili ek maliyetleri analiz edilmiştir. Araştırma yöntemi, literatür taraması ve vaka çalışmasına dayanır. Vaka çalışmasında, 15 katlı bir konut binasının üç boyutlu modeli, LEED v4.1 Bina Tasarım ve İnşaat (BD + C) derecelendirme sistemine dayalı olarak Autodesk Revit 2019 aracılığıyla tasarlandı. Vaka çalışması binası, 61 puan ve LEED Gold sertifikası elde etmeyi sağlayan 31 kredi ve 9 önkoşul sağlayabilir. LEED v4.1 BD+C prosedürleri uygulanarak binanın su tüketimi %65.96, binanın enerji tüketimi ise %59 azaltılmıştır. Bu LEED binasının başlangıç maliyeti 1.074.833,04 TL olup, LEED olmayan binanın başlangıç maliyetinden 852.230.64 TL daha fazladır. Başabaş noktası hesaplamalarına göre 13 yıl 8 ay 12 gün sonra LEED binasının başlangıç maliyeti tahsil edilecektir. Sonuçlar, yüksek katlı bir konut binasının gereksinimlerini ve tasarım sürecini LEED ve BIM kullanarak sunarak literatüre ve sektöre önemli katkı sağlar. Bu çalışma, uygulayıcılara ve araştırmacılara LEED binalarının enerji, su ve maliyet performansı hakkında yapıcı bilgiler sağlayarak literatüre ve sektöre özgün bir değer katmaktadır. Ayrıca, sonuçlar mimarlık, mühendislik ve inşaat sektöründeki profesyonellere yeşil binaların değeri hakkında fikir vermektedir.

Anahtar Kelimeler: LEED, BIM, yapi bilgi modellemesi, yesil bina, sürdürülebilir konut binası, başabaş nokta

Case study for comparative analysis of BIM-based LEED building and non-LEED building

Senem Seyis
Ozyegin University Faculty Of Engineering Department Of Civil Engineering

The objective of this study is to design a sustainable high-rise residential building using Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) and Building Information Modeling (BIM), and perform comparative analysis for the LEED building and non-LEED building. Within this scope, break-even points of these buildings’ water and energy consumptions as well as additional costs related to sustainability were analyzed. The research methodology relies on the literature review and case study. In the case study, the 3D model of a 15-storey residential building was designed via Autodesk Revit 2019 based on the LEED v4.1 Building Design and Construction (BD+C) rating system. The case study building can achieve 31 credits and 9 prerequisites which allow to obtain 61 points and LEED Gold certificate. By applying LEED v4.1 BD+C procedures, water consumption of the building was reduced by 65.96%, and energy consumption of the building was decreased by 59%. The initial cost of this LEED building is 1.074.833,04 TL which is 852.230.64 TL higher than the initial cost of non-LEED building. According to the break-even point calculations, the initial cost of LEED building can be charged after 13 years 8 months and 12 days. Results make a significant contribution to the literature and industry by showing the requirements and design process of a high-rise residential building using LEED and BIM. This study adds original value to the literature and industry by ensuring practitioners and researchers with constructive information about the energy, water, and cost performance of the LEED buildings. Further, results provide an insight to professionals in the architecture, engineering, and construction industry about the value of green buildings.

Keywords: LEED, BIM, building information modeling, green building, sustainable residential building, break-even point

Senem Seyis. Case study for comparative analysis of BIM-based LEED building and non-LEED building. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(3): 418-426

Sorumlu Yazar: Senem Seyis, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale