E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
EA Hızlı Şarj Cihazı için İzoleli DC-DC Dönüştürücülerle Uygulanan Üç Fazlı Nötr Noktadan Sıkıştırılmış PFC Doğrultucunun Değerlendirilmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-89195 | DOI: 10.5505/pajes.2023.89195

EA Hızlı Şarj Cihazı için İzoleli DC-DC Dönüştürücülerle Uygulanan Üç Fazlı Nötr Noktadan Sıkıştırılmış PFC Doğrultucunun Değerlendirilmesi

Merve Mollahasanoğlu1, Hakki Mollahasanoglu2, H. İbrahim Okumus1
1Karadeniz Teknik Ünivresitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Trabzon
2Recep Tayyip Erdoğan Ünivresitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Rize

Bu çalışmada, Elektrikli Araçların (EA'lar) harici şarj cihazları için üç fazlı bir AC/DC nötr nokta kenetlemeli (NPC) güç faktörü düzeltilmiş (PFC) çok düzeyli dönüştürücü değerlendirilmektedir. Doğrultucu analizi, izole edilmiş DC-DC dönüştürücüler ile kapsamlı simülasyonlarla test edilmiştir. Bu doğrultucu, 100 kW'a kadar güç seviyelerinde derecelendirilen DC hızlı şarj cihazları için birlik giriş güç faktörü ve % 96'nın üzerinde verimlilik sağlar. 800 Volt DC gerilimi için gerilim dalgalanması % 0,5'in altındadır. 125 Amper DC akım için akım dalgalanması %0,1'in altındadır. EV hızlı şarj cihazı, her iki izole DC-DC dönüştürücü ile değerlendirildiğinde, NPC doğrultucunun harmoniği %1'den azdır. Bu çok seviyeli dönüştürücü, kapasite voltaj dengelemesi açısından oldukça verimlidir. Sistem basit bir kontrol yapısına sahiptir ve ekstra bir PFC devresi gerektirmez. Dönüştürücü çalışma ve tasarım hesapları benzetim çalışmaları ile sunulmuştur. İzoleli DC-DC dönüştürücüler için değerlendirilen sistemin benzetim sonuçları, önerilen şarj sisteminin geçerliliğini ve esnekliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Batarya Şarj Cihazı, Elektrikli Araçlar (EV'ler), Çok Seviyeli Dönüştürücü, Nötr Nokta Kenetlemeli (NPC) Dönüştürücü, Güç Faktörü Düzeltme (PFC) Dönüştürücü, Güç Kalitesi

Evaluation of Three-Phase Neutral-Point-Clamped PFC Rectifier Implemented with Isolated DC-DC Converters for EV Fast Charger

Merve Mollahasanoğlu1, Hakki Mollahasanoglu2, H. İbrahim Okumus1
1Department Of Electrical Electronics Engineering, Faculty Of Engineering, Karadeniz Technical University, Trabzon
2Department Of Electrical Electronics Engineering, Faculty Of Engineering, Recep Tayyip ErdoganUniversity, Rize

In this study, a three-phase AC/DC neutral point clamped (NPC) power factor corrected (PFC) multilevel converter for off-board chargers of Electric Vehicles (EVs) is evaluated. The rectifier analysis has been tested by extensive simulations in combination with isolated DC-DC converters. This rectifier provides unity input power factor and efficiency above 96% for DC fast chargers rated at power levels up to 100 kW. The voltage ripple is below 0.5% for 800 Volt DC voltage. The current ripple is below 0.1% for 125 Ampere DC current. When the EV fast charger is evaluated with both isolated DC-DC converters, the NPC rectifier has less than 1% THD. This multilevel converter is highly efficient in terms of capacitor voltage balancing. The system has a simple control structure and does not require an extra PFC circuit. The converter operation and design calculations are presented with simulation studies. The simulation results of the system evaluated for isolated DC-DC converters demonstrate the validity and flexibility of the proposed charging system.

Keywords: Battery Charger, Electric Vehicles (EVs), Multilevel Converter, Neutral Point Clamped (NPC) Converter, Power Factor Correction (PFC) Converter, Power QualitySorumlu Yazar: Merve Mollahasanoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale