E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sinyalize kavşak koridorlarında dinamik kablosuz şarj istasyonları için yerleştirme ve boyutlandırma stratejileri [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(6): 802-811 | DOI: 10.5505/pajes.2022.90337

Sinyalize kavşak koridorlarında dinamik kablosuz şarj istasyonları için yerleştirme ve boyutlandırma stratejileri

Erdem Doğan
Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma Bilim Dalı, Kırıkkale

Dinamik kablosuz şarj istasyonları, elektrikli araçların sınırlı pil kapasitesinin menzil sorununa potansiyel bir çözümdür. Ancak bu istasyonların altyapısı maliyetli olduğundan, istasyonların kablosuz şarj hatlarının (WCT) konumlandırılması önemlidir. Bu çalışma, sinyalize koridorlarda şarj istasyonlarının konumlandırılması ve boyutlandırılması için iki farklı grupta stratejiler önermektedir. İlk grup önceden tanımlanmış iki stratejiden oluşurken, ikincisi Gri Kurt Optimizasyonu (GWO) ve Balina Optimizasyon Algoritması (WOA) kullanan stratejileri içerir. Bu stratejilerin performansı, çeşitli BEV oranları (rEV) ve maksimum WCT uzunlukları dikkate alınarak test edildi. Analiz sonuçları, incelenen vakaların çoğunda GWO ve WOA'ya yüksek verimli yerleşim planları sunulduğunu gösterdi. Ancak şaşırtıcı bir şekilde artan rEV ile önceden tanımlanmış stratejiler bazı durumlarda GWO ve WOA'dan daha iyi performans gösterdi. Bir diğer dikkat çekici bulgu ise koridor girişlerinde daha fazla WCT kullanılarak istasyonun verimliliğinin artırılabileceğidir. Bu çalışma, kavşak koridorları için kablosuz şarj istasyonlarının konumlandırılması ve boyutlandırılması sorununun çözümüne katkı potansiyeline sahip ve önceki çalışmalarda vurgulanmayan sonuçlar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dinamik şarj istasyonu, Bataryalı elektrikli araçlar, Meta-sezgisel optimizasyon, Sinyalize kavşak koridoru

Placement and sizing strategies for dynamic wireless charging stations on signalized intersection corridors

Erdem Doğan
Kırıkkale University Faculty of Engineering and Architecture, Department of Civil Engineering, Kırıkkale

Dynamic wireless charging stations are a potential solution to the range problem of the limited battery capacity of electric vehicles. However, the infrastructure of these stations is costly, so it is important to position the wireless charging tracks (WCT) of the stations. This study proposes strategies in two different groups for positioning and sizing the charging stations on signalized corridors. The first group consists of two predefined strategies while the second includes strategies using Gray Wolf Optimization (GWO) and Whale Optimization Algorithm (WOA). The performance of these strategies was tested taking into account various BEV ratios (rEV) and maximum WCT lengths. Analysis results showed GWO and WOA is presented high-efficiency placement plans in the majority of cases studied. Surprisingly, however, with increasing rEV, the predefined strategies showed better performances in some cases than that of GWO and WOA. Another notable finding is that the efficiency of the station can be increased by using more WCTs at the corridor entrances. This study presents results that have the potential to contribute to the solution of the problem of positioning and sizing wireless charging stations for intersection corridors and were not highlighted in previous studies.

Keywords: Dynamic charging station, Battery electric vehicles, Meta-heuristic optimization, Signalized intersection corridor

Erdem Doğan. Placement and sizing strategies for dynamic wireless charging stations on signalized intersection corridors. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(6): 802-811

Sorumlu Yazar: Erdem Doğan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale