E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Taguchi metodu kullanılarak gıda kurutulmasına etki eden parametrelerin optimizasyonu [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 654-665 | DOI: 10.5505/pajes.2019.93695

Taguchi metodu kullanılarak gıda kurutulmasına etki eden parametrelerin optimizasyonu

Burak Türkan, Akın Burak Etemoğlu
Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bursa

Bu çalışma, konvektif kurutucuda salatalığın kurutulmasına etki eden parametrelerin optimizasyonunun Taguchi metodu ile uygulamasını göstermektedir. Kurutma parametreleri olarak 0.5, 0.8 ve 1 m/s hava hızları, 40, 50 ve 60°C hava sıcaklıkları ve 0.5, 1 ve 1.5 cm ürün kalınlıkları alınmıştır. Kurutma süresi sonunda her bir parametrenin ürün nemi, büzülme katsayısı, ekserji verimliliği ve ekserjetik gelişme potansiyeli değerleri üzerindeki katkı faktörü ANOVA analizi ile araştırılmıştır. Ürünün kurutulmasında kalınlığın etkisinin, ekserji veriminde ise hava sıcaklığının etkisinin en fazla olduğu görülmüştür. Kuruma süresinin minimize edilmesinde optimum kurutma koşullarının 1m/s hava hızı, 60°C hava sıcaklığı ve 0.5 cm ürün kalınlığı olduğu tespit edilmiştir. Ekserji veriminin en fazla olması için 0.5 m/s hava hızı, 60°C hava sıcaklığı ve 0.5 cm ürün kalınlığı seçilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Taguchi metodu, kurutma, büzülme, ekserji verimliliği

Optimization of parameters effecting food drying using Taguchi method

Burak Türkan, Akın Burak Etemoğlu
Bursa Uludag University, Faculty of Engineering, Mechanical Engineering Department, Bursa, Turkey

This study indicates the optimization of the parameters affecting the drying of the cucumber using the Taguchi method in the convective dryer. Air velocity of 0.5, 0.8 and 1 m/s, air temperature of 40, 50 and 60°C and product thickness of 0.5, 1 and 1.5 cm were taken as drying parameters. At the end of the drying period, the contribution factor of each parameter on the product moisture, shrinkage coefficient, exergy efficiency, and exergetic improvement potential was investigated by ANOVA analysis. It was detected that the effect of thickness on the drying of the product and the effect of air temperature on exergy efficiency were the highest. The optimum drying conditions were found to be air velocity of 1 m/s, air temperature of 60°C and product thickness of 0.5 cm to minimize drying time. For maximum exergy efficiency, air velocity of 0.5 m/s, air temperature of 60°C and product thickness of 0.5 cm should be selected.

Keywords: Taguchi method, drying, shrinkage, exergy efficiency

Burak Türkan, Akın Burak Etemoğlu. Optimization of parameters effecting food drying using Taguchi method. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(4): 654-665

Sorumlu Yazar: Akın Burak Etemoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale