E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
TMA karışımlarında cam ve polipropilen elyaf kullanımının değerlendirilmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(3): 319-329 | DOI: 10.5505/pajes.2020.96165

TMA karışımlarında cam ve polipropilen elyaf kullanımının değerlendirilmesi

Burak Evirgen1, Altan Cetin2, Asena Karslıoğlu1, Ahmet Tuncan1
1Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Geoteknik Ana Bilim Dalı, Eskişehir
2Bartın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma Ana Bilim Dalı, Bartın

Ağır taşıt yükleri ile ısıl şartlar altında yol üst yapısının en önemli bozulması olarak kabul edilen ve tekerlek izi nedeniyle meydana gelen ondülasyon problemiyle mücadele etmek için genellikle taş mastik asfalt (SMA) kullanımı tercih edilmektedir. Kaplama ömrünü arttırmak amacıyla bu tip karışımlar yüksek seviyede agrega etkileşimi ve kilitlenme etkisi ile yüksek bitüm oranı içermektedir. Uygulama sırasında çoğunlukla, polimer modifiye bitüm veya bitüm modifikasyonu uygulanmış selülozik elyaf katkıları tercih edilmektedir. Bu çalışmada, iki aşama gerektiren bitüm modifikasyonunun aksine cam ve polipropilen tipi elyaflar direkt kuru karışıma eklenerek karışım modifikasyonunun kullanılabilirliği araştırılmıştır. “Superpave” tasarım yöntemine göre yoğurmalı sıkıştırıcı kullanılarak toplam 169 numune hazırlanmıştır. Bu numunelerin 120 adedine kuru agrega ağırlığının %0.1’i ile %0.8’i arasında elyaf eklenmiştir. %0.6 ile %0.8 arasında değişen cam ve polipropilen elyaf katkılı deney sonuçlarına göre; süzülme direnci, esneklik modülü ve su hassasiyeti içeren dolaylı çekme dayanımı değerleri iyileştirilmiştir. Ancak, hesaplanan birim şekil değiştirme sonuçları statik ve dinamik tek eksenli testler açısından tatmin edici sünme değerlerinin elde edilemediğini göstermektedir. Daha yüksek deplasmanlar gerçekleşmesine rağmen, sünek davranış nedeniyle yansıma çatlakları ortadan kaldırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Taş mastik asfalt (TMA), Cam fiber, Polipropilen fiber, Esneklik modülü, Bitüm süzülme, Kalıcı deformasyon

An evaluation of the usability of glass and polypropylene fibers in SMA mixtures

Burak Evirgen1, Altan Cetin2, Asena Karslıoğlu1, Ahmet Tuncan1
1Eskisehir Technical University, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, Geotechnical Division, Turkey
2Bartin University, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, Transportation Division, Turkey

The use of stone mastic asphalt (SMA) is generally preferred to combat the undulation problem of roads due to wheel rutting, which is considered to be the most serious deterioration of road superstructure under heavy vehicle loads and thermal conditions. This type of mixture has a high level of aggregate interaction and interlocking effect with a high bitumen ratio in order to increase the lifetime of pavements. Commonly, polymer modified bitumen or cellulosic fiber additives involving a bitumen modification process is favored during the application. In this study, the usability of mixture modification was investigated by adding glass and polypropylene fibers directly into the dry mixture, unlike bitumen modification process that is requiring two mixing stages. In total, 169 specimens were prepared using a gyratory compactor according to the superpave design method. Of these specimens, 120 were fiber added samples with a ratio from 0.1% to 0.8% by dry weight aggregate. The draindown resistance, resilient modulus and water susceptibility including indirect tensile strength values, were improved by the addition of glass and polypropylene fibers according to experimental results within a range of 0.6% to 0.8% generally. However, calculated strain results show that satisfactory creep values could not be obtained in terms of static and dynamic uniaxial tests. Despite the fact that higher displacement occurred, reflecting cracks were eliminated owing to ductile behavior.

Keywords: Stone mastic asphalt (SMA), Glass fiber, Polypropylene fiber, Resilient modulus, Bitumen draindown, Permanent deformation

Burak Evirgen, Altan Cetin, Asena Karslıoğlu, Ahmet Tuncan. An evaluation of the usability of glass and polypropylene fibers in SMA mixtures. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(3): 319-329

Sorumlu Yazar: Burak Evirgen, Türkiye
LookUs & Online Makale