E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Nesne-Yönelimli Eylem Tahmini Gelişimi İçin Hesaplamalı Model [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(5): 974-982 | DOI: 10.5505/pajes.2020.09334

Nesne-Yönelimli Eylem Tahmini Gelişimi İçin Hesaplamalı Model

Serkan Buğur, Emre Ugur
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Deneysel psikoloji alanındaki son çalışmalar, başkalarının eylem sonuçlarını tahmin edebilme yeteneğinin gelişimi ile aynı eylemi gerçekleştirebilecek motor becerilerin gelişimi arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Bebekler doğum sonrası ilk yıl içerisinde çevreleriyle etkileşime geçerler ve bu etkileşimleri sonucu bazı beceriler ve yetenekler kazanırlar. Aynı zamanda bu süreç içerisinde çevrelerindeki başka insanlarla da etkileşime geçip başkalarının eylem amaçları hakkında fikir sahibi olurlar. Bu çalışma, masa üstü nesnelere yönelik kavrama ve itme eylemlerinin sonuç tahminlerinin gelişimsel sürecini inceleyebilmek adına hesaplamalı bir model önermektedir. Bu bağlamda belirli nesnelere doğru yörüngeler oluşturulmuş ve bir veri kümesinden alınan el resimlerinin de yardımıyla kavrama ve itme eylemlerinin hedefindeki nesneler yörünge tahminiyle saptanmaya çalışılmıştır. Kavrama ve itme eylemlerine yönelik gelişimsel süreç dört evrede analiz edilmiştir. Sonuçlar, ortaya koyulan hesaplamalı modelin eylem tanınırlığı ile eylem sonuç tahmin yeteneği arasında doğrudan bir ilişki kurabildiğini ve kavrama eylemine ait tahmin yeteneğinin daha erken geliştiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Deneysel Psikoloji, Gelişimsel Eylem Tahmini, Ayna Nöron Sistemi, Evrişimli Sinir Ağı, Uzun Kısa Vadeli Hafıza Ağı

Computational Modeling of Object-Directed Action Prediction Development

Serkan Buğur, Emre Ugur
Department of Computer Engineering, Boğaziçi University, İstanbul, Turkey

Recent studies in experimental psychology revealed that a developmental correspondence exists between prediction of others' action goals and motor ability to produce the same actions. Babies interact with their environment within the first year after birth and as a result of these interactions they acquire some skills and abilities. At the same time, babies interact with other people around them and gain insight into the action goals of others. This study proposes a computational model in order to examine the developmental progression of predicting the outcome of the grasping and pushing actions on a tabletop environment. In this context, some reaching trajectories were formed towards certain objects and by combining these trajectories with the images taken from a dataset, the targeted objects, with the intention of grasping or pushing, were tried to be determined. The developmental progression for grasping and pushing actions was analyzed in four stages. The results show that the computational model can establish a direct relationship between the action recognition and the ability to predict the outcome of the actions. And the prediction ability of the grasping action was developed earlier.

Keywords: Experimental Psychology, Developmental Action Prediction, Mirror Neuron System, Convolutional Neural Network, Long Short-Term Memory

Serkan Buğur, Emre Ugur. Computational Modeling of Object-Directed Action Prediction Development. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(5): 974-982

Sorumlu Yazar: Serkan Buğur, Türkiye
LookUs & Online Makale