E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 26 (5)
Cilt: 26  Sayı: 5 - 2020
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
Uyarlamalı Genişletilmiş Kalman Filtresi-Tabanlı Sabit Anahtarlama Frekanslı Hız-Algılayıcısız Doğrudan Moment Kontrollü Sürücü Sisteminin Tasarımı
Design of Adaptive Extended Kalman Filter-Based Speed-Sensorless Direct Torque Controlled Drive System with Constant Switching Frequency
Remzi Inan, Emrah Zerdali
doi: 10.5505/pajes.2019.68553  Sayfalar 860 - 867

3.
Hiperspektral görüntülerin otomatik uyarlamalı ışıklılık dönüşümü ve 3D-DCT yöntemi kullanılarak sıkıştırılması
Compression of hyperspectral images using automatic adaptive luminance transform and 3D-DCT method
Ergün Can, Ali Can Karaca, Oğuzhan Urhan, Mehmet Kemal Güllü
doi: 10.5505/pajes.2019.85126  Sayfalar 868 - 883

4.
Design And Manufacturing of 15 DOF Myoelectric Controlled Prosthetic Hand
15 Serbeslik Dereceli Myoelektriksel Kontrollü Proztez Elin Tasarımı ve İmalatı
Beyda Taşar, Arif Gülten, Oğuz Yakut
doi: 10.5505/pajes.2020.12268  Sayfalar 884 - 892

5.
Üçüncü Derece Zaman Gecikmeli Sistemler için PI Denetleyicilerin Analitik Tasarımı
Analytical Design of PI Controllers for Third Order Plus Time Delay Systems
Bilal Şenol
doi: 10.5505/pajes.2019.19616  Sayfalar 893 - 898

6.
Çekirdek yoğunluk kestirimi yönteminin rüzgar türbini performans testinde kullanılması
Using the kernel density estimation method in wind turbine performance test
Ceyhun Yıldız, Mustafa Sekkeli
doi: 10.5505/pajes.2019.19488  Sayfalar 899 - 907

7.
Sualtı doğalgaz boru hatlarındaki sızıntıların konumlandırılmasının zaman ve frekans seçici akustik kanalda incelenmesi
Investigation of positioning of the leakages in underwater natural gas pipelines in time and frequency selective acoustic channel
Yiğit Mahmutoğlu, Kadir Türk
doi: 10.5505/pajes.2019.25307  Sayfalar 908 - 915

8.
Termoelektrik jeneratörler için alçaltan-yükselten çeviricili maksimum güç noktası takibi benzetimi
Simulation of maximum power point tracking with buck-boost convertor for thermoelectric generators
Hayati Mamur, Yusuf Çoban
doi: 10.5505/pajes.2019.92488  Sayfalar 916 - 926

9.
Pasif seri sönümleme direncinin LCL filtreli bir fazlı şebeke etkileşimli evirici üzerine etkisi
Effect of passive series damping resistor on single phase grid connected inverter with LCL filter
Akif Karafil
doi: 10.5505/pajes.2020.99896  Sayfalar 927 - 934

10.
Simülasyona ve bilgi tabanlı yapay sinir ağlarına dayalı hibrid yapı kullanarak yeniden yapılandırılabilir mikroşerit anteni yeni modelenmesi
New modeling of reconfigurable microstrip antenna using hybrid structure of simulation driven and knowledge based artificial neural networks
Ashrf Aoad, Zafer Aydin
doi: 10.5505/pajes.2020.67809  Sayfalar 935 - 943

11.
Kablosuz algılayıcı ağlarda dinamik katsayı tabanlı küme başı seçimi
Dynamic coefficient-based cluster head election in wireless sensor networks
İpek Abasıkeleş Turgut
doi: 10.5505/pajes.2020.06691  Sayfalar 944 - 952

12.
XORSHIFTUL+: Nesnelerin İnterneti ve Kablosuz Duyarga Ağı Uygulamaları için Yeni Bir Melez Rastgele Sayı Üreteci
XORSHIFTUL+: A Novel Hybrid Random Number Generator for Internet Of Things And Wireless Sensor Network Applications
Ömer Aydın, Cem Kösemen
doi: 10.5505/pajes.2020.00344  Sayfalar 953 - 958

13.
Türkiye’nin enerji talebinin tahmin edilmesi üzerine girdap arama algoritması temelli yeni bir model
A new model based on vortex search algorithm for estimating energy demand of Turkey
Ahmet Özkış
doi: 10.5505/pajes.2020.74943  Sayfalar 959 - 965

14.
Süreç Madenciliğine Genel Bakış: Süreç Akış Keşfi için Alfa Algoritması
Overview of Process Mining: Alpha Algorithm for Process Flow Discovery
Onur Doğan
doi: 10.5505/pajes.2020.57418  Sayfalar 966 - 973

15.
Nesne-Yönelimli Eylem Tahmini Gelişimi İçin Hesaplamalı Model
Computational Modeling of Object-Directed Action Prediction Development
Serkan Buğur, Emre Ugur
doi: 10.5505/pajes.2020.09334  Sayfalar 974 - 982

16.
Yerel Fark İkililerine Dayalı Video Sahtecilik Tespit yöntemi
Video Forgery Detection Method based on Local Difference Binary
Guzin Ulutas, Beste Ustubioglu, Mustafa Ulutas, Vasif Nabiyev
doi: 10.5505/pajes.2020.75768  Sayfalar 983 - 992

17.
Yazılım Projeleri için Yapay Sinir Ağlarına Dayalı Web Tabanlı Risk Yönetim Sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi: WEBRISKIT
Design and Implementation of Web Based Risk Management System Based on Artificial Neural Networks for Software Projects: WEBRISKIT
M. Hanefi Calp, M. Ali Akcayol
doi: 10.5505/pajes.2019.29964  Sayfalar 993 - 1014

LookUs & Online Makale