E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Küme yolu kaplama yöntemi uygulaması ile yol çıkarımı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(1): 53-62 | DOI: 10.5505/pajes.2023.09522

Küme yolu kaplama yöntemi uygulaması ile yol çıkarımı

Kadir Akgöl1, Emre Demir2, İbrahim Aydoğdu3
1Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Giresun, Türkiye
2Antalya Bilim Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya, Türkiye
3Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya, Türkiye

En uygun güzergâhın belirlenmesi ulaşım faaliyetlerindeki en büyük sorunlardan biridir. Bu nedenle, en uygun rotaları tespit etmek için etkili teknikler kullanılmalıdır. Bu çalışmada, bir ağ üzerindeki konum noktaları dizisine dayalı bir rotayı tanımlamak için Küme Yolu Kaplama (CPC) adı verilen özgün bir yöntem geliştirilmiş ve tanıtılmıştır. Bir dizi üzerindeki düğüm noktaları çiftleri arasındaki toplam yol maliyetini en aza indirecek modeller hâlihazırda bulunmaktadır. Ancak bizim yöntemimiz, ağdaki düğümlerin komşu olduğu muhite erişilebilirliğini de göz önünde bulundurarak yol maliyetini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Bu yeni yöntem için en büyük zorluklardan biri, düğümler arasındaki erişilebilirlik maliyetlerini ortaya çıkarmaktır. Metodolojimiz, bir ağ üzerindeki düğüm noktalarını kümeleyen ve her küme için optimum noktayı gösteren CPC yöntemini sunmaktadır. Bu yöntem, kümeleri temsil eden düğüm noktalarını birbirine bağlayarak en iyi yolu oluşturmaktadır. Ayrıca bu çalışmada, komşu muhiti kaplayan en kısa yol probleminin (SCNPP) tanımı yapılmıştır. Yeni CPC yöntemi, kaplayan en kısa yol probleminin (SCPP) ayırt edici bir versiyonu olan SCNPP için kullanılmaktadır. İlaveten, CPC yönteminin performansı iki farklı kıyaslama ağında test edilmiştir. Sonuçlara göre CPC yöntemi, güzergâhların ulaşım maliyetlerini (mesafeler gibi) azaltmak için güçlü ve etkin neticeleri bize sağlamaktadır. CPC yöntemi ile çözülebilecek sorunlar arasında, toplu taşıma güzergâhlarına mesafe açısından erişilebilirlik maliyetlerinin azaltılması ve durakların konumları arasındaki mesafelerin minimize edilmesi yer alabilir.

Anahtar Kelimeler: Yol Ağ Tasarımı, Kaplayan Yol, K-means, Kentsel Planlama

Path inference implementing the cluster path covering method

Kadir Akgöl1, Emre Demir2, İbrahim Aydoğdu3
1Giresun University, Engineering Faculty, Department of Civil Engineering, Giresun, Turkey
2Antalya Bilim University, Engineering Faculty, Department of Civil Engineering, Antalya, Turkey
3Akdeniz University, Engineering Faculty, Department of Civil Engineering, Antalya, Turkey

Determination of the optimal route in transportation activities is one of the major problems in transportation. Therefore, efficient techniques deserve our utmost attention to detect optimal routes. In this study, a novel method called Cluster Path Covering (CPC) has been developed and introduced to identify a route based on a sequence of location points on a network. There are already models to minimize the total path cost between the pair of nodes following a kind of sequence. However, our method aims to minimize the path cost, including the neighbourhood accessibility of the path nodes on the network. One of the major challenges for the new model is to reveal the accessibility costs between the nodes. The methodology presents the CPC method clustering the location points on a network and indicating the optimum point for each cluster. Then, the CPC method generates the best path by connecting the specific location points representing the clusters. Moreover, the shortest covering of neighbourhood path problem (SCNPP) is introduced in this study. The novel CPC method is utilized for SCNPP, a distinctive version of the shortest covering path problem (SCPP). The performance of the CPC method is then tested on two different benchmark networks. According to the results, it provides robust and efficient outcomes for decreasing the routes' transportation costs (e.g., distances). The issues that can be solved via the CPC method include the accessibility costs of public transportation paths and the locations of stops by minimizing the costs.

Keywords: Network Design, Covering path, K-means, Urban Planning

Kadir Akgöl, Emre Demir, İbrahim Aydoğdu. Path inference implementing the cluster path covering method. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(1): 53-62

Sorumlu Yazar: Kadir Akgöl, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale