E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Titreşimli ısı boruları üzerine bir derleme: genel değerlendirmeler ve güncel uygulamalar [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-32369 | DOI: 10.5505/pajes.2023.32369

Titreşimli ısı boruları üzerine bir derleme: genel değerlendirmeler ve güncel uygulamalar

Fırat Özdemir, Ozay Akdemir, Ali Güngör
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, İzmir

Son yıllarda enerji tüketimi konusu, araştırmacıların endişe duyduğu en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması üzerinde yürütülen çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bilim insanları yalnızca yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırmakla kalmayıp enerji kullanımının akılcı yolları üzerinde de çalışmalar yürütmektedirler. Özellikle ısıl sistemlerde enerji kayıplarının büyük bir çoğunluğu ısı transferi işlemi sırasında gerçekleşmektedir. Isı borusu sistemleri bu ısı ve enerji kayıplarının ortadan kaldırılmasında yarar sunan önemli cihazlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Isı boruları ısıl enerjinin bir noktadan bir diğerine aktarımı işlemini yüksek performans değerleri ile gerçekleştiren sistemlerdir. Bu çalışmada ısı borusu türleri ve detaylı tanımlamaları gerçekleştirilmiştir. Titreşimli ısı boruları görece yakın dönemde ortaya çıkmış ve hızla araştırmaların odak noktası haline gelmiş sistemlerdir. Kolay inşa edilebilirlikleri, basit tasarımları ve hemen her alana adapte edilebilir olmaları açısından oldukça kullanışlı cihazlardır. Çalışmada titreşimli ısı borularının detaylı tanımlaması yapılmış, çalışma mekanizmaları, teorik incelemeleri ve güncel uygulamaları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Titreşimli ısı boruları, nanoakışkanlar, ısı borusu uygulamaları

A review of oscillating heat pipes: general consideration and latest applications

Fırat Özdemir, Ozay Akdemir, Ali Güngör
Ege University Faculty of Engineering MEchanical Engineering Department, İzmir

Energy consumption has been one of the most important issues that researchers have been concerned about over the last decade. Number of researches about new and renewable energy sources have been increasing day by day. Scientists are not only searching for new and renewable energy sources but also studying logical ways of utilizing energy. Especially in thermal systems, most of the energy lost occurs during heat transfer. Heat pipe systems appear as important devices that provide benefits by eliminating these heat and energy losses. Heat pipes are the systems that transfer heat energy from a point to another one with high performance values. Types of heat pipes and their detailed descriptions were investigated in this study. Oscillating heat pipes are relatively new systems that have quickly become the focus of research. They are extremely useful devices due to their ease of construction, simple design, and adaptability to almost every area. The study included a detailed description of oscillating heat pipes, their working mechanisms, theoretical investigations, and current applications.

Keywords: Oscillating heat pipes, nanofluids, heat pipe applicationsSorumlu Yazar: Fırat Özdemir, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale