E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 30 (3)
Cilt: 30  Sayı: 3 - 2024
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VI

2.
AISI 430 ve HARDOX 500 çeliklerinin CMT yöntemi ile kaynaklanabilirliğinin araştırılması
Investigation of the weldability of AISI 430 and HARDOX 500 steels by CMT method
Mustafa Engin Kocadağistan, Oğuzhan Çinar
doi: 10.5505/pajes.2023.45020  Sayfalar 293 - 301

3.
Nanokalsit (nano-CaCO3) partikül takviyeli karbon fiber/epoksi (KF/EP) kompozitlerin farklı yükleme koşulları altında mekanik performansı
Mechanical performance of nano-calcite (nano-CaCO3) particle reinforced carbon fiber/epoxy (CF/EP) composites under different loading conditions
Bertan Beylergil, Şeyma Nur Durukan, Çiğdem Dülgerbakı
doi: 10.5505/pajes.2023.82273  Sayfalar 302 - 309

4.
C bandı için toplu elemanlar, iletim hatları ve birleşik faktörler kullanılarak Butterworth BPF tasarımı ve analizi
Butterworth BPF design and analysis with using lumped elements, transmission lines and combined factors for C band
Mehmet Duman
doi: 10.5505/pajes.2023.45787  Sayfalar 310 - 315

5.
Fitzhugh-Nagumo nöron modelinin rotasyon dönüşüm prosedürü ve donanım doğrulaması
The rotation-transition procedure of the Fitzhugh-Nagumo neuron model and its hardware verification
Nimet Korkmaz
doi: 10.5505/pajes.2023.82809  Sayfalar 316 - 323

6.
İHA tutum tahmini için yeni bir bulanık mantık tabanlı uyarlanabilir tamamlayıcı filtre algoritması
A new fuzzy logic-based adaptive complementary filter algorithm for UAV attitude estimation
Ömer Karal, Hasan Kazdal
doi: 10.5505/pajes.2023.38959  Sayfalar 324 - 332

7.
Protein-Protein etkileşim ağlarından makine öğrenmesi yöntemleriyle protein kompleksi tespiti
Protein complex detection from protein-protein interaction networks with machine learning methods
Yasin Karakuş, Volkan Altuntaş
doi: 10.5505/pajes.2023.56887  Sayfalar 333 - 342

8.
Avokado meyve kalitesinin izlenmesi için destek vektör makinelerine dayalı bir sınıflandırma
A classification based on support vector machines for monitoring avocado fruit quality
Mehmet Doğan Elbi, Ezgi Özgören Çapraz, Emre Şahin, Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu, Can Tuncer
doi: 10.5505/pajes.2023.71242  Sayfalar 343 - 353

9.
Akış madenciliği ve makine öğrenimi ile yoğun bakım hastalarında sepsis tahmini
Prediction of sepsis for the intensive care unit patients with stream mining and machine learning
Melike Akyüz, Yunus Doğan, Atakan Koçyiğit, Ayşe Pınar Miran
doi: 10.5505/pajes.2023.84899  Sayfalar 354 - 365

10.
Derin öğrenme tabanlı topluluk sınıflandırıcı yaklaşımı ile gastrointestinal anomalilerin tespiti
Detection of gastrointestinal anomalies with a deep learning-based ensemble classifier approach
Fatma Akalın, Nejat Yumusak
doi: 10.5505/pajes.2023.90602  Sayfalar 366 - 373

11.
Türkiye karayollarında inşa edilen konsol istinat duvarlarının incelenmesi
Investigation of cantilever retaining walls constructed in Turkey highways
Şule Acarca, İbrahim Kelek, Burak Evirgen, Ahmet Tuncan
doi: 10.5505/pajes.2023.76983  Sayfalar 374 - 385

12.
Ham Perlit agregasının betonun mekanik ve taşınım özelliklerine etkisi
Effect of Raw Perlite aggregate on concrete mechanical and transport properties
Cevdet Taha Acar, Kambiz Ramyar
doi: 10.5505/pajes.2023.38202  Sayfalar 386 - 394

13.
L-DOPA+TiO2 modifiye ters ozmoz membranının basınç gecikmeli osmoz ile tuzluluk gradyanı enerji üretimi üzerindeki verimliliği
Efficiency of L-DOPA+TiO2 modified RO membrane on salinity gradient energy generation by pressure retarded osmosis
Nuray Ates, Seda Saki, Murat Gokcek, Nigmet Uzal
doi: 10.5505/pajes.2023.36690  Sayfalar 395 - 404

14.
Kavurma ve asit liçi yöntemi ile Emet kolemanit zenginleştirme tesisi katı atık killerinden lityum kazanımı
Recovery of lithium from solid waste clays of Emet colemanite beneficiation plant by roasting and acid leaching method
Hacer Şensöz, Zehra Ebru Sayın
doi: 10.5505/pajes.2023.69705  Sayfalar 405 - 413

15.
Grafen oksit-gümüş-polianilin nanokompozitlerinin fototermal performanslarının incelenmesi
Investigation of photothermal performances of graphene oxide-silver-polyaniline nanocomposites
Zafer Çıplak, Furkan Soysal
doi: 10.5505/pajes.2023.10705  Sayfalar 414 - 421

LookUs & Online Makale