E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Ham Perlit agregasının betonun mekanik ve taşınım özelliklerine etkisi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(3): 386-394 | DOI: 10.5505/pajes.2023.38202

Ham Perlit agregasının betonun mekanik ve taşınım özelliklerine etkisi

Cevdet Taha Acar, Kambiz Ramyar
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, İzmir, Türkiye.

Bu çalışmada, Türkiye'nin iki farklı ocağından temin edilen ham perlit agregası ile üretilen beton karışımlarının mekanik ve taşınım özellikleri, kırma kireçtaşı agregası içeren beton karışımları ile kıyaslamalı olarak incelenmiştir. XRD analizi, perlit agregalarının kabaca benzer kristal bileşenleri içerdiğini göstermiştir. Ancak Erzincan perlitinin daha fazla amorf faz içerdiği görülmüştür. Ayrıca İzmir perlitinin su emmesi %7.25 ile %12.45 arasında olup su emmesi %5.08 ile %7.45 arasında değişen Erzincan perlitinin çok üzerinde olduğu saptanmıştır. Ancak 100 ve 500 devir Los Angeles deneyi ağırlık kayıplarından kullanılan agregaların yeterli ve üniform bir sertliğe sahip olduğu anlaşılmıştır. Çalışma kapsamında üç farklı su/çimento oranına sahip (0.69, 0.56 ve 0.41) 9 farklı beton karışımı hazırlanmıştır. Sonuç olarak, ham perlit agregası ile üretilen betonların birim hacim ağırlıklarının hafif beton sınırları içerisinde kaldığı, kontrol betonuna oranla %15-21 daha hafif olduğu bulunmuştur. Buna karşılık Erzincan perliti içeren betonlar, benzeri kireçtaşı agregası içeren kontrol karışımlarına göre %12-41 arasında daha düşük basınç dayanımı göstermiştir. Hem mekanik hem de taşıma özellikleri açısından en düşük performans İzmir perlit agregalı beton karışımlarından elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Perlit agregası, hafif beton, basınç dayanımı, basınç altında su işleme, kapiler yolla su emme, klor iyonu geçirgenliği

Effect of Raw Perlite aggregate on concrete mechanical and transport properties

Cevdet Taha Acar, Kambiz Ramyar
Ege University, Engineering Faculty, Department of Civil Engineering, Izmir, Turkey.

In this study, the mechanical and transport properties of concrete mixtures containing two raw perlite aggregates, obtained from two different quarries in Turkey, were compared with those of the concrete produced with crushed limestone aggregate. XRD analysis of the perlites showed that the aggregates contain roughly similar crystal components. However, Erzincan perlite was found to contain more amorphous phases. Moreover, water absorption of İzmir perlite ranged from 7.25 to 12.45% which was far above that of the Erzincan perlite with water absorption ranging from 5.08 to 7.45%. However, the 100 and 500 cycles Los Angeles weight losses revealed that the aggregates had a sufficient and uniform hardness. Within the scope of the study, 9 concrete mixtures with three different water/cement ratios (i.e., 0.69, 0.56 and 0.41) were prepared. It was found that the unit weights of the concretes produced with raw perlite aggregate remained within the limits of lightweight concrete and were 15-21% lighter than those of the control concretes. Moreover, the Erzincan perlite-bearing concretes showed 12-41% lower compressive strength that those of the control mixtures. The lowest performance in terms of either mechanical or transport properties were obtained in the İzmir perlite aggregate-bearing concrete mixtures.

Keywords: Perlite aggregate, lightweight concrete, compressive strength, water treatment under pressure, capillary water absorption, chloride ion penetration

Cevdet Taha Acar, Kambiz Ramyar. Effect of Raw Perlite aggregate on concrete mechanical and transport properties. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(3): 386-394

Sorumlu Yazar: Cevdet Taha Acar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale