E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Avrupa Birliği üye ülkeler ve aday olan Türkiye’nin atık indikatörlerine göre kümelenmesinde optimum küme sayısının Silhouette indeksi ile belirlenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 481-487 | DOI: 10.5505/pajes.2019.49932

Avrupa Birliği üye ülkeler ve aday olan Türkiye’nin atık indikatörlerine göre kümelenmesinde optimum küme sayısının Silhouette indeksi ile belirlenmesi

Tuğba Söküt Açar1, Nilgün Ayman Öz2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Çanakkale, Türkiye
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Çanakkale, Türkiye

Bu çalışma Avrupa Birliği üye ülkeleri ve aday olan Türkiye’nin çevresel atık göstergeleri açısından kümelenme yapısını tanımlamayı ve Türkiye ile aynı kümede sınıflandırılan diğer üye ülkeleri belirlemeyi amaçlamaktadır. 28 üye ülkenin ve Türkiye'nin toplam 8 çevresel atık göstergesine göre kümelenmesinin belirlenmesinde hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan kümelenme yöntemleri kullanılmıştır. En iyi kümeleme metodu ve optimum küme sayısını belirlemek için küme geçerlilik indeksi olan Silhouette indeksi kullanılmıştır. Hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan yöntemler kullanılarak elde edilen küme analizi sonuçları göstermiştir ki, AB üye ülkeleri ve Türkiye çevresel atık göstergelerine göre altı kümeden oluşmaktadır. Ortalama Silhouette indeksi göstermiştir ki, K-ortalamalar yöntemi Ward yöntemine göre daha geçerli sonuç vermiştir. K-ortalamalar yöntemi ile elde edilen Silhouette indeksine göre Türkiye; Polonya, Macaristan ve Letonya gibi AB ülkelerinin% 50'si ile aynı kümede sınıflandırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan kümeleme, k-ortalamalar, ward, Silhouette indeksi, atık, çevresel indikatörler

The determination of optimal cluster number by Silhouette index at clustering of the European Union member countries and candidate Turkey by waste indicators

Tuğba Söküt Açar1, Nilgün Ayman Öz2
1Department Of Statistics, Faculty Of Arts And Sciences, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey
2Department Of Environmental Engineering, Faculty Of Engineering, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey

This study aims to identify cluster structure of European Union (EU) Member countries and Candidate Turkey in terms of environmental waste indicators and to determine the other member countries which are classified in the same cluster with Turkey. Hierarchical and non-hierarchical clustering methods were used to determine clusters of 28 member countries and Turkey according to the total 8 environmental waste indicators. The optimal cluster number and the best method were identified with the silhouette index which is a cluster validity index. The results from the cluster analysis using the hierarchical and non-hierarchical methods showed that there are six clusters according to the environmental waste indicators of EU countries and Turkey. The average Silhouette index shows that the k-means gives more valid results than the ward. According to the Silhouette index obtained by k-means method, Turkey has been found to be classified in the same cluster with %50 of the EU countries such as Poland, Hungary, and Latvia etc.

Keywords: hierarchical and non-hierarchical clustering, k-means, ward, Silhouette index, waste, environmental indicator

Tuğba Söküt Açar, Nilgün Ayman Öz. The determination of optimal cluster number by Silhouette index at clustering of the European Union member countries and candidate Turkey by waste indicators. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 481-487

Sorumlu Yazar: Tuğba Söküt Açar, Türkiye
LookUs & Online Makale