E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Farklı konfı̇gürasyonlardakı̇ bı̇nalarda rüzgar dı̇rencı̇ ve ısı adası oluşumunun sayısal ı̇ncelenmesı̇ [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-51813 | DOI: 10.5505/pajes.2023.51813

Farklı konfı̇gürasyonlardakı̇ bı̇nalarda rüzgar dı̇rencı̇ ve ısı adası oluşumunun sayısal ı̇ncelenmesı̇

Ömer Faruk Can
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Enerji Anabilim Dalı, Diyarbakır

Artan nüfus yoğunluğunun bir sonucu olarak, son yıllarda şehirlerde yerleşim alanlarında sorunlar ortaya çıkmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte mühendisler artan talebi karşılamak için daha yüksek binaların yapımına yönelmişlerdir. Sonuç olarak, binalar arasında yeterli mesafe olmadığı takdirde ısı adası oluşumu kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu çalışmada binalarda ısı adası oluşumu ve rüzgar etkilerinin sayısal olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Modelleme işlemi için Ansys Cfx yazılım programı kullanılmıştır. Isı adası oluşumunu incelemek için altı farklı bina konfigürasyonu analiz edilmiştir. Bina yükseklikleri ve binalar arası mesafeler farklı en-boy oranları için değiştirilmiştir. Çalışma sonucunda, binalar arasındaki mesafe azaldıkça daha fazla ısı adası oluştuğu görülmüştür. Çalışma sonucunda ilk dört durumda daha fazla ısı adası oluşumu gözlenmiştir(C1—C4). En uygun bina diziliminin C5 ve C6 olduğu görülmüştür. Sürüklenme katsayıları (Cd) farklı bina dizilimleri için 1.35 ile 1.65 aralığında elde edilmiştir. Rüzgarın bina üzerindeki soğutma etkileri sonucunda binanın ortalama sıcaklığında 2 ila 5 derecelik bir düşüş gözlemlenmiştir. Binalarda sadece beton kullanıldığında ortalama ısı transfer katsayısı (68 W/mK) olmaktadır. En iyi yalıtım cam yünü kullanıldığında gerçekleşmiştir

Anahtar Kelimeler: Isı adası, sayısal modelleme, rüzgar etkisi, kentsel planlama, yalıtım malzemesi

Numerical investigation of wind resistance and heat island formation in buildings of different configurations

Ömer Faruk Can
Department of Mechanical Engineering, Dicle University, 21280, Diyarbakir, Turkey

As a result of increasing population density, problems in residential areas have emerged in cities in recent years. With the development of technology, engineers have turned to the construction of taller buildings to meet the increasing demand. As a result, heat island formation becomes inevitable if there is not enough distance between buildings. In this study, it is aimed to numerically investigate the heat island formation and wind effects in buildings. The Ansys Cfx software program was used for the modeling process. Six different building configurations were analyzed to investigate heat island formation. Building heights and inter-building distances were varied for different aspect ratios. As a result of the study, more heat islands formed when the distance between buildings was smaller. As a result of the study, more heat island formation was observed in the first four cases (C1--C4). C5 and C6 were found to be the most suitable building sequences. drag coefficients (Cd) were obtained in the range of 1.35 to 1.65 for different building sequences. As a result of the cooling effects of the wind on the building, a decrease of 2 to 5 degrees in the average temperature of the building was observed. The average heat transfer coefficient is (68 W/mK) when only concrete is used in buildings. The best insulation was realized when glass wool was used.

Keywords: Heat island, numerical modeling, wind effect, urban planning, insulation materialSorumlu Yazar: Ömer Faruk Can, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale