E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Farklı Kil Mineralleri ile Modifiye Edilmiş Su Bazlı Ticari Boyaların Alüminyum Yüzey Uygulamaları Üzerine Etkisinin İncelenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-58701 | DOI: 10.5505/pajes.2023.58701

Farklı Kil Mineralleri ile Modifiye Edilmiş Su Bazlı Ticari Boyaların Alüminyum Yüzey Uygulamaları Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Ayşenur Çetin Uğurlu, Emir Zafer Hosgun
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Bu çalışmada amaç; kimya sektöründe kullanılan su bazlı boyalara fiziksel olarak ilave edilen kil esaslı çeşitli kaktı maddelerinin, boyaların fiziksel dayanımları üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu amaçla üç farklı renkte temin edilen ticari su bazlı boyaya (Ral 6034, Ral 7012, Ral 9003), üç farklı kil esaslı katkı maddesi (kaolin, montmorillonit ve sepiyolit) üç farklı oranda (%0.5-1-2) ilave edilerek boya testleri gerçekleştirilmiş ve bu ilavelerin bazı boya özelliklerine etkisi incelenmiştir. Yapılan testler sonucunda, katkısız ticari su bazlı boyalara benzer parlaklık, çapraz kesme yapışma sınıfı, renk ölçümü ve FT-IR sonuçları elde edilmiştir. Katkısız boyaların test sonuçlarına en yakın değerler; “Ral 6034 + %1 kaolin”, “Ral 7012 + %2 mmt” ve “Ral 9003 + %0.5 kaolin” kombinasyonlarında elde edilmiştir. Bu boyaların diğer özellikleri bozulmadan, yapışma mukavemetlerinde Ral 6034 + %1 kaolin, Ral 7012 + %2 mmt ve Ral 9003 + %0.5 kaolin kombinasyonları için sırasıyla, %11.1, %55 ve % 3.9 artış gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kaolin, Montmorillonit, Sepiyolit, Su bazlı boya, Yapışma Mukavemeti

Investigation of the Effect of Water-Based Commercial Paints Modified with Different Clay Minerals on Aluminum Surface Applications

Ayşenur Çetin Uğurlu, Emir Zafer Hosgun
Eskişehir Technical University, Faculty Of Engineering, Department Of Chemical Engineering

The aim of this study is to investigate the effects of different clay-based additives, which are physically added to water-based paints used in the chemical industry, on the physical strength of paints. For this purpose, three different clay-based additives (kaolin, montmorillonite and sepiolite) were added in three different amounts (0.5-1-2%) to commercial waterborne paints (Ral 6034, Ral 7012, Ral 9003) supplied in three different colors for paint tests and the effects of these additives on some paint properties were studied. As a result of the tests, gloss, cross-cut adhesion class, colorimetry and FT-IR results comparable to those of commercial waterborne coatings without additives were obtained. The values closest to the test results of paints without additives were obtained with the combinations of "Ral 6034 + 1% kaolin", "Ral 7012 + 2% mmt" and "Ral 9003 + 0.5% kaolin". Without deteriorating the other properties of these paints, an increase of 11.1%, 55% and 3.9% was observed for the combinations of "Ral 6034 + 1% Kaolin", "Ral 7012 + 2% mmt" and "Ral 9003 + 0.5% Kaolin", respectively.

Keywords: Kaolin, Montmorillonite, Sepiolite, Water-based paints, Adhesion strengthSorumlu Yazar: Emir Zafer Hosgun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale