E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Kontrplak üretiminde istatistiksel proses kontrol uygulamaları [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(2): 155-162 | DOI: 10.5505/pajes.2023.59844

Kontrplak üretiminde istatistiksel proses kontrol uygulamaları

Merve Yılmaz, Erkan Sami Kökten
Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Karabük Üniversitesi, Karabük

Ahşap, uygun taşıma kapasitesi, sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmesi ve işlenmesindeki kolaylık gibi nitelikleri nedeniyle endüstride yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Kontrplaklar, ahşap kaplamaların basınç altında bir yapıştırıcı ile birleştirilmesi sonucu üretilen ahşap panellerdir. Kontrplaklar mobilya ve inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kontrplak üretim sürecinde meydana gelen hatalar istatistiksel proses kontrol yöntemleri ile analiz edilmiştir. Öncelikle çetele tablosu oluşturulmuştur. Bu çizelgeden elde edilen veriler ile kalite kontrol grafiklerinden kusurlu oranı p-kontrol grafiği oluşturulmuştur. p-kontrol grafiği incelenerek sürecin hedeflenen kalite düzeyinde olup olmadığı araştırılmıştır. Ek olarak, beyin fırtınası tekniği ile bilgiler toplandıktan sonra ağaç diyagramı ve neden-sonuç diyagramı oluşturulmuştur. Ayrıca alınan önlemlerin süreçte iyileşme sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek amacıyla 2. aşamada süreçten 15 günlük daha veri toplanmıştır ve p-kontrol grafiği oluşturulmuştur. Yapılan bu araştırma ile kontrplak üretim süreci hataları ve olası nedenleri analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İstatistiksel Proses Kontrol, Çetele Tablosu, Ağaç Diyagramı, p-Şeması, Neden-Sonuç Diyagramı, Kontrplak

Statistical process control applications in plywood manufacturing

Merve Yılmaz, Erkan Sami Kökten
Department Of Industrial Engineering, Faculty Of Engineering, Karabük University, Karabük

Wood is a widely used material in industry due to its sufficient load-carrying capacity, obtaining from sustainable sources and easiness in its processing, etc. Plywood is a wood panel manufactured from layers of wood veneer and combined under pressure with an adhesive. Plywood panels are widely used in the furniture and construction industry. In this study, the nonconformities during the plywood production process are analyzed using statistical process control methods. First, check sheet are created. p-quality control chart is created using this data. p-control chart is evaluated to investigate whether the process provides the desired quality level. In addition, the tree diagram and the cause-effect diagram are created after the information obtained by brainstorming technique. Also, in order to control the improvements in the process, an additional data including 15 days of data were collected in the 2nd Stage and a p-control chart was created. In this research, the nonconformities of plywood production process and their possible causes are analyzed.

Keywords: Statistical Process Control, Check sheet, Tree Diagram, p-Chart, Cause-Effect Diagram, Plywood

Merve Yılmaz, Erkan Sami Kökten. Statistical process control applications in plywood manufacturing. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(2): 155-162

Sorumlu Yazar: Erkan Sami Kökten, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale