E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Grafen tabanlı çift katmanlı yapının ekranlama etkinliği üzerine parametrik çalışma [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(2): 151-157 | DOI: 10.5505/pajes.2022.60137

Grafen tabanlı çift katmanlı yapının ekranlama etkinliği üzerine parametrik çalışma

Sunay Güler1, Sibel Yenikaya2
1FEV Türkiye, İstanbul
2Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bursa

Bu çalışmada elektromanyetik ekranların ekranlama etkinliğini grafen plakayla kaplayarak artırmak amaçlanmıştır. Öncelikle tek katmanlı grafen nümerik olarak modellenmiş ve analitik bulgularla uyumlu olduğu görülmüştür. Sonra, bir alüminyum levhanın arka yüzeyine grafen plaka kaplanarak oluşturulan çift katmanlı ekranın yansıma kaybı analitik ve nümerik olarak analiz edilmiştir. Son olarak, iç yüzeyleri grafen plaka kaplı bir ekranlama kutusu modellenmiş olup, grafen plakanın kimyasal potansiyel ve sıcaklık değerlerine göre ekranlama kutusunun ekranlama etkinliğinin değişimi incelenmiştir. Sıcaklık parametresi sabit kalıp, grafen plakanın kimyasal potansiyeli artırıldığında, ekranlama kutusunun ekranlama etkinliğinin azaldığı elde edilmiştir. Kimyasal potansiyel sabit kalıp, grafen plakanın sıcaklık parametresi artırıldığında ise 300 K ve üzeri sıcaklıklarda ekranlama etkinliği değerleri birbirine yakın olarak elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik ekranlama, ekranlama etkinliği, çok katlı ekran, grafen plaka

Parametric study on shielding effectiveness of graphene based bilayer structure

Sunay Güler1, Sibel Yenikaya2
1FEV Turkey, İstanbul, Turkey
2Bursa Uludağ University, Faculty Of Engineering, Department Of Electrical And Electronics Engineering, Bursa, Turkey

In this study, it is aimed to increase shielding effectiveness of electromagnetic shields by coating with graphene sheet. Firstly, graphene monolayer is modeled numerically and it is observed that it is in good agreement with the analytical findings. Then, the reflection loss of bilayer screen that is formed by coating the back surface of an aluminum plate with graphene sheet, is analyzed analytically and numerically. Finally, a shielding enclosure in which inner surfaces are coated with graphene sheet is modeled and the change of shielding effectiveness of the shielding enclosure with respect to the chemical potential and temperature values of graphene sheet is investigated. It is obtained that shielding effectiveness of shielding enclosure decays depending on the increase of chemical potential of graphene sheet while the temperature parameter remains fixed. Shielding effectiveness values are obtained close to each other at the temperature 300 K and above depending on the increase of temperature of graphene sheet while the chemical potential remains fixed.

Keywords: Electromagnetic shielding, shielding effectiveness, bilayer screen, graphene sheet

Sunay Güler, Sibel Yenikaya. Parametric study on shielding effectiveness of graphene based bilayer structure. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(2): 151-157

Sorumlu Yazar: Sunay Güler, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale