E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Akademik unvan temelli tercihlere ve sapmalara dayalı ders çizelgeleme modeli-endüstri mühendisliği bölümü örneği [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(4): 547-558 | DOI: 10.5505/pajes.2022.64597

Akademik unvan temelli tercihlere ve sapmalara dayalı ders çizelgeleme modeli-endüstri mühendisliği bölümü örneği

İlknur Tükenmez, Yeliz Buruk Şahin
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Ders programı çizelgeleme problemi, üniversiteler ve benzeri eğitim kurumlarında yaygın olarak karşılaşılan zaman çizelgeleme problemlerinden birisidir. Çözümü, yoğun iş gücü ve kaynak gerektirmekte olup birçok eğitim kurumunda çizelgeleme problemi halen elle yapılmakta ve çok zaman kaybettirmektedir. Ders programı çizelgeleme problemi, eğitim kurumlarına özgü kısıt yapıları dikkate alınarak, derslerin uygun zaman dilimlerine atanmasını konu almaktadır. Kısıt yapıları, eğitim kurumunun özel kuralları, kapasite kısıtlamaları, yasal düzenlemeler, öğretim elemanları ve öğrencilerin tercihleri gibi farklı faktörlere bağlı olabilir. Bu çalışmada, öğretim elamanı tercihleri doğrultusunda iki yeni 0-1 tam sayılı programlama modeli önerilmiş, bir devlet üniversitesinde yapılan uygulama ile modeller test edilmiştir. Önerilen ilk modelde, öğretim elemanlarının memnuniyetleri en büyüklenmek istenirken, istenmeyen ders çakışması da en küçüklenmek istenmektedir. İkinci modelde ise, ilk model amaçlarına ilave olarak aynı unvana sahip öğretim elemanlarının memnuniyet değerleri arasındaki farkın da en küçüklenmesi amaçlanmıştır. Önerilen modeller, GAMS 23.8.2 yazılımı ile çözülmüş, karar vericiler için uygun olabilecek seçenekler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ders programı çizelgeleme, Öğretim elemanı tercihleri, Akademik unvan-temelli çizelgeleme, Tam sayılı programlama

A course scheduling model based on academic title-based preferences and deviations- a case study of industrial engineering department

İlknur Tükenmez, Yeliz Buruk Şahin
Eskisehir Osmangazi University

Course timetabling problem is one of the most common time scheduling problem that frequently encountered in universities and whole education institutions. To eliminate this problem requires notable amount of labour and supply and in several education institutions, this scheduling is done manually but it doesn’t occur as desired and causes to loss of time. Course timetabling problem is the assignment of courses to appropriate time periods, considering the constraint structures specific to the educational institutions. Constraints may depend on different factors such as the specific rules of the educational institution, capacity constraints, legal regulations, faculty and students' preferences. In this study, two new 0-1 integer programming models were proposed by considering preferences of the faculty members, and the models were tested with the application in a state university. In first proposed model, while the total gladness value is desired to be maximized by considering the time-slot preferences of lecturers, the conflict of courses is tried to be minimized. In the second proposed model, the difference in gladness value between lecturers are aimed to be minimized in addition to first model objectives. The proposed models were solved with GAMS 23.8.2 software, and alternatives that could be suitable for decision makers were presented.

Keywords: Timetable Scheduling, Lecturer preferences, Academic title based scheduling, Integer programming

İlknur Tükenmez, Yeliz Buruk Şahin. A course scheduling model based on academic title-based preferences and deviations- a case study of industrial engineering department. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(4): 547-558

Sorumlu Yazar: Yeliz Buruk Şahin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale