E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 28 (4)
Cilt: 28  Sayı: 4 - 2022
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
The strength of glass fiber composite materials by inclusion of CaCO3 and SiO2 nanoparticles into resin
CaCO3 ve SiO2 nano parçacıkların reçineye ilavesi ile cam elyaf kompozit malzemelerin mukavemeti
Can Tuncer, Olcay Ersel Canyurt
doi: 10.5505/pajes.2022.05860  Sayfalar 493 - 498

3.
Karbon ve bazalt elyaf tabakalı hibrit epoksi kompozitlerin mekanik özelliklerinin incelenmesi
Investigation of the mechanical properties of carbon and basalt fiber laminated hybrid epoxy composites
Mehmet İskender Özsoy
doi: 10.5505/pajes.2021.42387  Sayfalar 499 - 505

4.
MATLAB/Simmechanics ortamında VSAnkleExo’nun konum kontrolü için bir simülasyon çalışması
A simulation study for position control of VSAnkleExo in MATLAB/SimMechanics environment
Hasbi Kızılhan, Bahri Şekerci, Ergin Kılıç, Özgür Başer
doi: 10.5505/pajes.2021.43896  Sayfalar 506 - 515

5.
Inconel 718'in tel erozyon ile işlenmesinde yüzey pürüzlülüğünün Taguchi tabanlı gri ilişkisel analiz yöntemi ile çok kriterli optimizasyonu
Multi-Criteria optimization of surface roughness in wire EDM of Inconel 718 by Taguchi based gray relational analysis method
Meltem Altın Karataş
doi: 10.5505/pajes.2021.74501  Sayfalar 516 - 532

6.
Nokta direnç kaynağı ile birleştirilen DP600 çeliğinin çekme makaslama özelliğinin incelenmesi
Investigation of the tensile shear property of DP600 steel combined with resistance spot welding
Bilge Demir, Muhammed Elitaş, Hüseyin Karakuş
doi: 10.5505/pajes.2021.53383  Sayfalar 533 - 538

7.
Kesme gerilimi altında kalınlaşan sıvı emdirilmiş S2 cam fiber kumaşların düşük hız delinme dirençlerinin araştırılması
Investigation of the low velocity puncture resistance of shear thickening fluid impregnated S2 glass fiber fabrics
Hamza Taş, İbrahim Fadıl Soykök, Abdul Jamil Halimi
doi: 10.5505/pajes.2022.87036  Sayfalar 539 - 546

8.
Akademik unvan temelli tercihlere ve sapmalara dayalı ders çizelgeleme modeli-endüstri mühendisliği bölümü örneği
A course scheduling model based on academic title-based preferences and deviations- a case study of industrial engineering department
İlknur Tükenmez, Yeliz Buruk Şahin
doi: 10.5505/pajes.2022.64597  Sayfalar 547 - 558

9.
Yerleştirme-rotalama problemi için iki aşamalı bir model: Covid-19 aşılarının dağıtımı
A two-echelon model for the location-routing problem: distribution of Covid-19 vaccines
Merhad Ay, Bengü Akdoğan, Elif Morrice Fidan, Lale Özbakır
doi: 10.5505/pajes.2022.23316  Sayfalar 559 - 568

10.
Ulaştırma probleminin başlangıç uygun çözümünün belirlenmesi için en büyük maliyetten kaçınma yöntemi
Avoid maximum cost method for determining the initial basic feasible solution of the transportation problem
Özcan Mutlu, Kenan Karagül, Yusuf Şahin
doi: 10.5505/pajes.2022.61426  Sayfalar 569 - 576

11.
Tehlikeli madde taşımacılığı için ağırlıklı bulanık aksiyomatik tasarım yöntemi ile nakliye modu seçimi
Transportation mode selection for hazardous materials transportation using weighted fuzzy axiomatic design method
Merve Cengiz Toklu, Beyzanur Doğan
doi: 10.5505/pajes.2021.27547  Sayfalar 577 - 587

12.
PSI-Entropi-Marcos entegrasyonu ile moodle öğrenim yönetim sistemi için öğrencilerin performans düzeylerinin kullanılabilirlik kriterleri açısından değerlendirilmesi
Evaluation of performance levels of students for moodle learning management system in terms of usability Criteria with PSI-Entropy-Marcos integration
Muhammet Yorulmaz, Gülin Feryal Can
doi: 10.5505/pajes.2022.96166  Sayfalar 588 - 603

13.
Kalite kontrol, tamir ve sonradan karşılama ile üretim parti büyüklüklerinin belirlenmesi
Production lot sizing with quality screening, rework and shortages backordered
Nigar Karagül, Abdullah Eroğlu
doi: 10.5505/pajes.2021.16689  Sayfalar 604 - 612

14.
Firmaların Endüstri 4.0 yatkınlık düzeylerini etkileyen faktörlerin analizi
Analysis of the factors affecting firms’ Industry4.0readiness levels
Sibel Selim, Rana Şen Doğan, Murat Doğan
doi: 10.5505/pajes.2021.98036  Sayfalar 613 - 624

15.
Kantil regresyon karma model ile sosyal bağlılık endeksinin heterojenliğinin incelenmesi
Assessing the heterogeneity of social connectedness index via quantile regression mixture model
Tolga Kurtuluş, Serpil Kılıç Depren
doi: 10.5505/pajes.2021.16446  Sayfalar 625 - 631

LookUs & Online Makale