E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Süperakışkanlaştırıcının aynı klinkerden üretilen farklı çimento türleri ile hazırlanan harçların taze ve sertleşmiş özelliklerine etkisi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-74857 | DOI: 10.5505/pajes.2023.74857

Süperakışkanlaştırıcının aynı klinkerden üretilen farklı çimento türleri ile hazırlanan harçların taze ve sertleşmiş özelliklerine etkisi

Derya Över1, NESİL ÖZBAKAN1, SİNAN AÇIKYOL2, Abdulkadir Bakırcı3
1Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
2İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul
3Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Şanlıurfa

Son yıllarda, süper akışkanlaştırıcıların betonda kimyasal katkı olarak kullanılması konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Ancak bu çalışmalar genellikle süper akışkanlaştırıcıların farklı bileşimlerdeki çimentolar üzerindeki etkilerini karşılaştırmaktadır. Bu makale, aynı fabrikada aynı klinkerden üretilen farklı çimento türleri ile hazırlanan harçların laboratuvar testlerinden elde edilen verileri sunmaktadır. Aynı klinkerden üretilen CEM I, CEM II, CEM III ve CEM IV çimentolarına artan dozlarda süper akışkanlaştırıcı (%0.8, %1.0 ve %1.2) eklenmiştir. Süper akışkanlaştırıcı ilavesinin işlenebilirlik ve dayanım üzerindeki etkileri taze ve sertleştirilmiş harç testleri ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, süper akışkanlaştırıcı kullanıldığında klinkerin ana rolü oynadığını göstermektedir. Çimentoda yapılan diğer modifikasyonların yalnızca küçük bir etkisi olmuştur. Süper akışkanlaştırıcı kullanımı, çimento tipinden bağımsız olarak çimento davranışını iyileştirmiş, akışkanlığı artırmış ve su gereksinimini azaltmıştır. Ayrıca, süper akışkanlaştırıcı ilavesi harcın sıkıştırılabilirliğini geliştirdiği için eğilme ve basınç dayanımları artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çimento, Klinker, Süperakışkanlaştırıcı, Taze özellikler, Sertleşmiş özellikler

Effect of superplasticizer on the fresh and hardened properties of mortars prepared with different types of cement produced from the same clinker

Derya Över1, NESİL ÖZBAKAN1, SİNAN AÇIKYOL2, Abdulkadir Bakırcı3
1Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Eskisehir Technical University, Eskisehir, Turkey
2Istanbul Metropolitan Municipality, Istanbul, Turkey
3Directorate Of Environment, Urbanisation And Climate Change, Sanlıurfa, Turkey

In recent years, a lot of research has been done on using superplasticizers as a chemical additive in concrete. However, these studies generally compare the effects of superplasticizers on cements of different compositions. This paper presents data from laboratory tests of mortars prepared with different types of cement produced from the same clinker at the same plant. Increasing dosages of superplasticizers (i.e. 0.8%, 1.0% and 1.2%) were added to CEM I, CEM II, CEM III, and CEM IV cements produced from the same clinker. The effects of superplasticizers on the workability and strength were analyzed by fresh and hardened mortar tests. The results showed that clinker played the main role when superplasticizer was used. Other modifications made to that cement, had a minor effect only. The use of superplasticizers improved cement behavior, increased flowability and reduced water requirement, regardless of cement type. Moreover, the flexural and compressive strengths increased since the addition of superplasticizers improved the compressibility of the mortar.

Keywords: Cement, Clinker, Superplasticizers, Fresh properties, Hardened propertiesSorumlu Yazar: Derya Över, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale