E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Atık kauçuk agrega kullanılarak üretilen hafif çimento bağlayıcılı kompozitlerin yüksek sıcaklık performansları [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(2): 257-262 | DOI: 10.5505/pajes.2023.76925

Atık kauçuk agrega kullanılarak üretilen hafif çimento bağlayıcılı kompozitlerin yüksek sıcaklık performansları

Nurullah Öksüzer
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Of Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon

Bu çalışmada perlit (Pe), pomza (Pu) ve atık kauçuk agregaları (R) kullanılarak üretilen hafif betonların performansları incelenmiştir. Hafif betonun basınç dayanımındaki değişimler incelenirken, yüksek sıcaklığa (300, 500 ℃) maruz kaldıktan sonra ultrasonik ses geçiş hızı ve yoğunluk özellikleri karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda 11 farklı karışım üretilmiştir. Kombinasyonlar s/ç oranı sabit tutularak oluşturulmuştur. Yapılan deneyler sonucunda genel olarak 300 ℃ sonrasında basınç dayanımında artışlar tespit edilmiştir. Atık kauçuk agrega kullanılarak üretilen betonların basınç dayanımları, pomza ve perlit agrega kullanılarak üretilen betonlara göre daha düşük olmuştur. Kauçuk atığı kullanılarak yapılan betonun basınç yüklemesi sırasında daha sünek kırılma gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: hafif beton, atık kauçuk agregası, yüksek sıcaklık

Elevated temperature performances of light-weight cementitious composites produced with waste rubber aggregate

Nurullah Öksüzer
Civil Engineering Department, Of Faculty of Technology, Karadeniz Technical University, Trabzon, Türkiye

In this study, lightweight concrete was investigated by using perlite(Pe), pumice(Pu), and waste rubber aggregates (R). The changes in compressive strength of lightweight concrete were investigated, while ultrasonic pulse velocity and density properties were compared after high-temperature exposure (300, 500 ℃). In this context, 11 different types of mixtures were produced. Combinations were formed by keeping the w/c ratio constant. As a result of the experiments, increases in compressive strength were determined at 300 ℃ in general. The compressive strengths of concretes produced using waste rubber aggregates were lower than concretes using pumice and perlite aggregates. It was determined that concrete made using waste rubber exhibited more ductile fracture during compression loading.

Keywords: lightweight concrete, waste rubber aggregate, elevated temperature

Nurullah Öksüzer. Elevated temperature performances of light-weight cementitious composites produced with waste rubber aggregate. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(2): 257-262

Sorumlu Yazar: Nurullah Öksüzer, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale