E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Nanokalsit (nano-CaCO3) partikül takviyeli karbon fiber/epoksi (KF/EP) kompozitlerin farklı yükleme koşulları altında mekanik performansı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(3): 302-309 | DOI: 10.5505/pajes.2023.82273

Nanokalsit (nano-CaCO3) partikül takviyeli karbon fiber/epoksi (KF/EP) kompozitlerin farklı yükleme koşulları altında mekanik performansı

Bertan Beylergil1, Şeyma Nur Durukan2, Çiğdem Dülgerbakı3
1Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya, Türkiye
2Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya, Türkiye
3Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya, Türkiye

Bu çalışmanın amacı, nanokalsit (nano-CaCO3) partiküllerin vakum infüzyon yöntemiyle üretilmiş karbon fiber/epoksi kompozitlerin mekanik performansı üzerine etkilerini incelemektir. Bu amaçla, nanokalsit (nano-CaCO3) partiküller ağırlıkça farklı oranlarda (%1, %3 ve %5) epoksi matris içerisine ön-dispersiyon yöntemi ile entegre edilmiştir. Referans ve nanokalsit partikül takviyeli karbon fiber/epoksi (KF/EP) kompozitler, vakum infüzyon yöntemi ile üretilmiştir. Üretilen kompozit deney numunelerine ASTM standartlarına göre kısa-kiriş kayma, son-çentik eğme ve Charpy darbe testleri gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak, kompozitlerin termomekanik davranışları dinamik mekanik analizleri (DMA) ile belirlenmiştir. Kırılma yüzeyleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir. Sonuçlara göre, nanokalsit partiküllerin, referans KF/EP kompozitlere göre, ara yüzey kayma mukavemetini (ILSS), Mod-II kırılma tokluğunu ve Charpy darbe dayanımını sırasıyla %17,4, %34,1 ve %10,0 oranında arttırdığı gözlemlenmiştir. Bu yükleme koşulları için, optimum nano-CaCO3 oranları sırasıyla %1, %5 ve %3 olarak belirlenmiştir. DMA analiz sonuçlarına göre, nanokalsit partiküllerin kompozit camsı geçiş sıcaklığına (Tg) önemli bir etkisi görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Nanokalsit, Karbon fiber/epoksi, Mekanik testler

Mechanical performance of nano-calcite (nano-CaCO3) particle reinforced carbon fiber/epoxy (CF/EP) composites under different loading conditions

Bertan Beylergil1, Şeyma Nur Durukan2, Çiğdem Dülgerbakı3
1Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Alanya Alaaddin Keykubat University, Alanya, Turkey
2Faculty of Engineering, Department of Metallurgy and Material Engineering, Alanya Alaaddin Keykubat University, Alanya, Turkey
3Faculty of Engineering, Department of Engineering Fundamental Sciences, Alanya Alaaddin Keykubat University, Alanya, Turkey

The aim of this study is to investigate the effects of nano calcite (nano-CaCO3) particles on the mechanical properties of carbon fiber/epoxy (CF/EP) composites manufactured by vacuum-infusion process. For this aim, nano calcite (nano-CaCO3) particles at different loading ratios (1wt. %, 3wt. % and 5wt. %) were integrated into the epoxy matrix by pre-dispersion method. Then, reference and nano-CaCO3 reinforced CF/EP composites were manufactured by vacuum-infusion method. Short-beam shear, end-notch flexure (ENF) and Charpy impact tests were carried out on the prepared composite test specimens according to relevant ASTM standards. Additionally, the thermomechanical response of the composite specimens was determined via dynamic mechanical analysis (DMA). The fractured surfaces were examined by scanning electron microscopy (SEM). The results showed that the nano calcite particles could improve interlaminar shear strength (ILSS), Mode-II fracture toughness and Charpy impact strength by 17.4%, 34.1% and 10.0%, respectively, compared to the reference CF/EP composites. For these loading conditions, the optimum nano-CaCO3 amounts were determined as 1%, 5% and 3%, respectively. DMA results showed that the nano-CaCO3 particles had no significant effect on the glass transition temperature (Tg) of the composites.

Keywords: Nanocalcite, Carbon fiber/epoxy, Mechanical tests

Bertan Beylergil, Şeyma Nur Durukan, Çiğdem Dülgerbakı. Mechanical performance of nano-calcite (nano-CaCO3) particle reinforced carbon fiber/epoxy (CF/EP) composites under different loading conditions. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(3): 302-309

Sorumlu Yazar: Bertan Beylergil, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale