E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Bağlı bileşen etiketleme tabanlı öbekleme ile DTA ayrıştırımı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(6): 589-595 | DOI: 10.5505/pajes.2022.82274

Bağlı bileşen etiketleme tabanlı öbekleme ile DTA ayrıştırımı

Neslihan Fişne, Ahmet Güngör Pakfiliz
Başkent Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara

Askeri operasyonlarda kullanılan hava platformları tehdit radarları tespit etmek için radar ikaz alıcı sistemlerine sahiptir. Muharebe ortamında görev yapan bir uçak için radar sinyallerin tespit edilmesi, sınıflandırılması, radar yayın kaynaklarının kimliğinin ve kabiliyetinin belirlenmesi kritik hale gelir. Bu çalışmada, darbeli radar sinyalleri için sinyal ayrıştırma problemine yönelik bilgisayarlı görü tabanlı, bağlı bileşen etiketleme yöntemi ile yenilikçi bir çözüm önerilmektedir. Önerilen çözüm ile sinyallerin varış açısı, radyo frekansı, darbe genişliği parametreleri kullanılarak oluşturulan üç boyutlu görüntü matrisi üzerinde otomatik olarak öbekleme gerçekleştirilmektedir. Öbekleme ardından her bir kümede varış zamanı analizi ile darbe tekrarlama aralığı (DTA) ayrıştırma sağlanır. Bu çalışmada darbe üzerine darbe durumlarını içeren farklı sentetik radar veri setleri kullanılarak simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Simülasyonlar sonucunda DTA doğruluk analizleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: radar ikaz alıcısı, sinyal ayrıştırma, bağlı bileşen etiketleme, darbe tekrarlama aralığı.

PRI deinterleaving with connected component labeling-based clustering

Neslihan Fişne, Ahmet Güngör Pakfiliz
Department of Electrical-Electronics Engineering, Başkent University, Ankara

Air platforms use radar warning receiver systems to detect threat radars in military operations. It is critical for an aircraft operating in a hostile environment to detect and classify radar signals and determine radar emitters' identity and capability. This study proposes an innovative solution to the signal separation problem for pulse radar signals by the computer vision-based connected component labeling method. With the proposed solution, clustering is performed automatically on the three-dimensional image matrix created by using the parameters of the arrival angle, radio frequency, pulse width of the signals. After clustering, the pulse repetition interval (PRI) deinterleaving is provided by the time of arrival analysis in each cluster. Also, various simulations were carried out using different synthetic radar datasets containing pulse-on-pulse states. In the simulations, PRI accuracy analyzes were performed.

Keywords: radar warning receiver, signal deinterleaving, connected component labeling, pulse repetition interval.

Neslihan Fişne, Ahmet Güngör Pakfiliz. PRI deinterleaving with connected component labeling-based clustering. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(6): 589-595

Sorumlu Yazar: Neslihan Fişne, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale