E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
AHP ve hedef programlama ile bir üniversite kütüphanesindeki kısmi zamanlı personellerin çizelgelenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(1): 1-12 | DOI: 10.5505/pajes.2020.86383

AHP ve hedef programlama ile bir üniversite kütüphanesindeki kısmi zamanlı personellerin çizelgelenmesi

Aliye Ayca Supciller, Pınar Erbilek
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Denizli

Personel çizelgeleme, müşteri beklentilerinin sağlanmasında ve işgücü gereksiniminin gerektiği gibi planlanmasında oldukça önemlidir. Vardiyalı olarak çalışan personellerin verilen hizmeti çok iyi bir şekilde yerine getirmesi için günlük çalıştıkları vardiyaların düzenli ve sistemli bir biçimde planlanması gerekmektedir. Bu çalışmada bir üniversite merkez kütüphanesinde kısmi zamanlı çalışan 42 öğrencinin haftalık vardiya düzeninin belirlenmesi problemi ele alınmıştır. Öğrencilerin haftalık ders programları da dikkate alınarak, uygun gün ve vardiyalara atamalarının yapılabilmesi için hedef programlama ve Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemleri kullanılmıştır. Problemin çözümü için GAMS 23.5 programı ile ağırlıklı hedef programlama modeli oluşturularak, istenen hedef ve kısıtları sağlayan bir çizelge elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hedef programlama, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Personel Çizelgeleme, Vardiya Çizelgeleme, Kısmi Zamanlı Çalışan

Scheduling of part time personnel in a university library with AHP and goal programming

Aliye Ayca Supciller, Pınar Erbilek
Department of Industrial Engineering, Engineering Faculty, Pamukkale University, Denizli, Turkey

Personnel scheduling is quite important in ensuring customer expectations and planning workforce requirements properly. The daily shifts should be planned in a regular and systematic manner so that shift workers would be able to perform their services as required. In this study, the problem of determining the weekly shift order of 42 students working part-time at a university central library was discussed. Goal programming and Analytic Hierarchy Process methods were used for assigning the students to the appropriate days and shifts by considering their weekly course schedules. The GAMS 23.5 program was used to develop a weighted goal programming model to solve the issue. A schedule providing the desired objectives and constraints was obtained.

Keywords: Goal Programming, Analytic Hierarchy Process, Staff Scheduling, Shift Scheduling, Part Time Employee

Aliye Ayca Supciller, Pınar Erbilek. Scheduling of part time personnel in a university library with AHP and goal programming. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(1): 1-12

Sorumlu Yazar: Aliye Ayca Supciller, Türkiye
LookUs & Online Makale