E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 27 (1)
Cilt: 27  Sayı: 1 - 2021
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
AHP ve hedef programlama ile bir üniversite kütüphanesindeki kısmi zamanlı personellerin çizelgelenmesi
Scheduling of part time personnel in a university library with AHP and goal programming
Aliye Ayca Supciller, Pınar Erbilek
doi: 10.5505/pajes.2020.86383  Sayfalar 1 - 12

3.
Ulaştırma modu seçimi probleminin bütünleşik en iyi – en kötü ve WASPAS yöntemleriyle çözülmesi
Solving transport mode selection problem with integrated best – worst and WASPAS methods
Hakan Arslanhan, Ömür Tosun
doi: 10.5505/pajes.2020.23427  Sayfalar 13 - 23

4.
FUCOM sübjektif ağırlıklandırma yöntemi ile rüzgâr çiftliği yer seçimini etkileyen faktörlerin analizi
An analysis of the factors affecting wind farm site selection through FUCOM subjective weighting method
Fatih Ecer
doi: 10.5505/pajes.2020.93271  Sayfalar 24 - 34

5.
Kamu hastanelerinde enerji verimliliği analizi: radyal ve radyal olmayan veri zarflama analizi modellerine dayalı bir uygulama
Energy efficiency analysis in public hospitals: an application of radial and non-radial data envelopment analysis models
Mehtap Çakmak Barsbay
doi: 10.5505/pajes.2020.55956  Sayfalar 35 - 42

6.
Elektrikli otobüsler üzerine karşılaştırmalı bir değerlendirme: İzmir şehir içi saha analizi
A comparative evaluation on electric buses: Izmir city field analysis
Ali Çağlar Önçağ, Hakan Üzkat, Ziya Can Yeşil, Uğur Eliiyi
doi: 10.5505/pajes.2020.99582  Sayfalar 43 - 51

7.
Tip-2 arama yöntemiyle dört işlem kombinasyonlarının bulunması
Finding combinations of four-operations with Type-2 search method
Eda Özkul, Buğra Kaan Tiryaki, Özge Tezel, Elçin Ağayev, Orhan Kesemen
doi: 10.5505/pajes.2020.77906  Sayfalar 52 - 59

8.
Yıllık CO2 emisyonunu dikkate alarak bina duvarlarının optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesi ve ekonomik analizi
Determination and economic analysis of the optimum insulation thickness of building walls, considering annual CO2 emission
Arzu Şencan Şahin, Tuğba Kovacı, Erkan Dikmen
doi: 10.5505/pajes.2020.03083  Sayfalar 60 - 69

9.
Au katkılı Bi-2212 süperiletkenlerin yapısal, elektriksel ve manyetik özellikleri
Structural, electrical and magnetic properties of Au doped Bi-2212 superconductors
Esen Gün, Berdan Özkurt, Mehmet Ersin Aytekin, Kasim Ocakoglu
doi: 10.5505/pajes.2020.54775  Sayfalar 70 - 77

10.
Farklı tiplerdeki çark kanatlarının santrifüj kalp destek pompa performansına etkisinin sayısal olarak incelenmesi
Numerical study on the effect of different types of impeller blades in centrifugal heart assist pump
Üsame Ali Usca, Mahir Uzun, Rafet Yapıcı, Ömer İncebay
doi: 10.5505/pajes.2020.50440  Sayfalar 78 - 89

11.
Kayar baskı plakalı artımlı sac şekillendirme yöntemiyle şekillendirilen Erdemir 7136 sacının geri esneme davranışının araştırılması
Investigation of the springback behavior of Erdemir 7136 sheet formed by rolling blank holder incremental sheet forming method
Vedat Taşdemir, Nuri Şen, Ömer Seçgin
doi: 10.5505/pajes.2020.40325  Sayfalar 90 - 95

LookUs & Online Makale