E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Farklı çentik derinliklerine sahip asfalt karışımlarının orta sıcaklıklarda kırılma özelliklerinin incelenmesi: Sonlu elemanlar yaklaşımı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-88590 | DOI: 10.5505/pajes.2023.88590

Farklı çentik derinliklerine sahip asfalt karışımlarının orta sıcaklıklarda kırılma özelliklerinin incelenmesi: Sonlu elemanlar yaklaşımı

Ahmet Münir Özdemir1, Erkut Yalçın2, Mehmet Yılmaz2, BAHADIR YILMAZ1
1Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bursa
2Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ

Son zamanlarda araştırmacılar, sonlu elemanlar yöntemini kullanarak asfalt karışımlarının çeşitli özelliklerini araştırmaya odaklanmışlardır. Bu yöntem sayesinde laboratuvarda performans testlerini simüle etmek ve çok benzer sonuçlar elde etmek mümkündür. Bu çalışmada, laboratuvarda yarı dairesel asfalt karışım numuneleri alınmış ve daha sonra kırılma parametrelerinin belirlenmesi için Yarım Daire Eğilme (SCB) testine tabi tutulmuştur. Sonlu elemanlar yazılımı yardımıyla 1 cm, 1.5 cm, 2 cm, 2.5 cm ve 3 cm olmak üzere beş farklı çentik derinliğinde 2 boyutlu asfalt karışım numuneleri oluşturulmuştur. Çentik derinliğinin asfalt karışımlarının kırılma özellikleri üzerindeki etkisi, 0.1, 0.5, 1, 5 ve 10 mm/dk'lık beş farklı yer değiştirme hızında SCB testi simüle edilerek değerlendirilmiştir. Sonuçlar, çentik derinliği arttıkça maksimum yük ve kırılma enerjisi değerlerinin azaldığını göstermiştir. Ayrıca, elastik-plastik kırılma mekaniği yaklaşımı (J-integral) kullanılarak asfalt karışımlarının çatlak mukavemeti hesaplanmıştır. Son olarak, farklı değişkenlerin sonuçlar üzerindeki etki derecesini belirlemek için Tepki Yüzey Metodolojisi (RSM) analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, çentik derinliğinin, yer değiştirme oranından daha önemli olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Asfalt karışım, kırılma mekaniği, sonlu elemanlar, yarım daire eğilme, tepki yüzey metodu

Investigation of the fracture properties of asphalt mixtures with different notch depths at intermediate temperatures: Finite element approach

Ahmet Münir Özdemir1, Erkut Yalçın2, Mehmet Yılmaz2, BAHADIR YILMAZ1
1Bursa Technical University, Engineering and Natural Sciences Faculty, Civil Engineering Department, Bursa
2Firat University, Engineering Faculty, Civil Engineering Department, Elazığ

Recently, researchers have focused on investigating various properties of asphalt mixtures using finite element method. Thanks to this method, it is possible to simulate performance tests in the laboratory and get very similar results. In this study, semi-circular asphalt mixture samples were obtained in the laboratory, and then subjected to the Semi-Circular Bending (SCB) test to determine the fracture parameters. With the help of the finite element software, 2D asphalt mixture samples were created with five different notch depths of 1 cm, 1.5 cm, 2 cm, 2.5 cm, and 3 cm. The effect of notch depth on the fracture properties of asphalt mixtures was evaluated by simulating the SCB test at five different displacement rates 0.1, 0.5, 1, 5, and 10 mm/min. The results showed that the maximum load and fracture energy values decreased as the notch depth increased. Furthermore, the cracking strength of asphalt mixtures was calculated by using the elastic-plastic fracture mechanics approach (J-integral). Finally, Response Surface Methodology (RSM) analysis was performed to determine the degree of impact of the different variables on the results. Consequently, the notch depth was more significant than the displacement rate.

Keywords: Asphalt mixture, fracture mechanics, finite element, semi-circular bending, response surface methodologySorumlu Yazar: Ahmet Münir Özdemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale