E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Silindirle sıkıştırılmış beton karışımlarının tasarım yöntemleri ve yapılan çalışmalar [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 419-431 | DOI: 10.5505/pajes.2019.93530

Silindirle sıkıştırılmış beton karışımlarının tasarım yöntemleri ve yapılan çalışmalar

Ali Mardani-Aghabaglou1, Sultan Husein Bayqra1, Süleyman Özen1, Muhammet Gökhan Altun1, Zia Ahmad Faqiri1, Kambiz Ramyar2
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Nilüfer-Bursa, Türkiye
2Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bornova-İzmir, Türkiye

Geleneksel betonlara oranla hızlı üretimi, düşük maliyeti ve dayanıklılığının iyi olması silindirle sıkıştırılmış betonların (SSB) son zamanlarda dünyada yaygın olarak tercih edilmesine neden olmuştur. Söz konusu SSB, fabrikalar, petrol istasyonları, hava limanları, çeşitli endüstriyel zeminler, yollar ve barajlar gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Normal betona kıyasla çok farklı üretim tekniğine sahip SSB’lerin karışım oranları çeşitli tasarım yöntemlerine göre belirlenmekte ve en çok tercih edilen yöntem olarak maksimum yoğunluk yöntemi dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, SSB’lerin tasarım yöntemlerinden genel olarak bahsedilerek, maksimum yoğunluk yöntemi detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca maksimum yoğunluk yöntemi ile tasarlanan SSB’ler ile ilgili çalışmalar özetlenerek bundan sonra yapılacak araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Silindirle sıkıştırılmış beton, yüksek bağlayıcı yöntemi, silindirle sıkıştırılmış baraj yöntemi, mühendisler topluluğu yöntemi, maksimum yoğunluk yöntemi

Review of research on designing methods and properties of roller compacted concrete mixtures

Ali Mardani-Aghabaglou1, Sultan Husein Bayqra1, Süleyman Özen1, Muhammet Gökhan Altun1, Zia Ahmad Faqiri1, Kambiz Ramyar2
1Department of Civil Engineering, Eng. Faculty, Bursa Uludağ University, Nilüfer-Bursa, Turkey
2Department of Civil Engineering, Eng. Faculty, Ege University, Bornova-İzmir, Turkey

Roller compacted concrete (RCC) has been widely preferred in the world recently due to its rapid production rate, low cost and good durability compared to those of the traditional concrete. Having different production techniques from conventional concrete, RCC is used in many areas such as factories, oil stations, airports, industrial floor coverings, roads and dams. There are several methods for the proportioning of RCC mixtures, among which maximum density method is the most preferred one. In this study, the methods of designing of RCC mixtures are explained with an emphasis on the maximum density method. In addition, the previous studies on the RCC mixtures designed with the maximum density method are reviewed and suggestions are made for the future researches.

Keywords: Roller compacted concrete, high paste method, roller compacted dam method, corps of engineering method, maximum density method

Ali Mardani-Aghabaglou, Sultan Husein Bayqra, Süleyman Özen, Muhammet Gökhan Altun, Zia Ahmad Faqiri, Kambiz Ramyar. Review of research on designing methods and properties of roller compacted concrete mixtures. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 419-431

Sorumlu Yazar: Ali Mardani-Aghabaglou, Türkiye
LookUs & Online Makale