E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Doğal Boya Uygulamalarıyla Kesim Atığı Kumaşların Giysi Tasarım Süreçlerinde Kullanımı: Bir Üretim Modeli [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-96832 | DOI: 10.5505/pajes.2023.96832

Doğal Boya Uygulamalarıyla Kesim Atığı Kumaşların Giysi Tasarım Süreçlerinde Kullanımı: Bir Üretim Modeli

Safiye Sari1, Betül Elibol2
1Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Erzurum
2Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Tasarım Bölümü, Erzincan

Kumaş atıklarından ürün tasarımı yapma düşüncesi giyim uygulamaları için yeni değildir. Uygulamaların temel düşüncesinde insan ve çevreye zarar vermeyen üretim yöntemlerinin geliştirilmesi yatmaktadır. Çevresel duyarlılık konusundaki farkındalıklar arttıkça çevreyi kirletmeyen, doğal kaynaklara saygılı giysi ürünlerine olan talep de yükseltmektedir. Bu talep tekstil atıklarının sürdürülebilir yöntemlerle değerlendirilmesi çabalarını artırırken aynı zamanda tasarım değeri yüksek giysi koleksiyonlarının da önemini açığa çıkarmaktadır. Atık malzemelerle hazırlanan katma değeri yüksek giysi koleksiyonları, tasarımcı-üretici ve tüketici üçgeninde giderek daha önemli bir hal almaktadır. Günümüzde atık kumaşlarla doğal boya uygulamaları giysi tasarımcıları için farklı bir yaklaşım olarak değerlendirilmekte ve bu uygulamalarla atık kumaşlara zengin görüntüler kazandırılmaktadır.
Çalışmada farklı ölçülerde elde kalmış Şile bezi üzerine adaçayı, çay, ıhlamur, armut kabuğu, zencefil, zerdeçal ve tarçın kabuğu ile farklı mordan malzemeleri kullanılarak tekstil yüzey denemeleri yapılmıştır. Araştırmanın yöntemi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada doğal boya uygulamaları ile boyama reçeteleri oluşturulmuş, ikinci aşamada ise kapsül koleksiyon özelinde tasarım süreçlerine yer verilmiş ve sektörün vazgeçilmez uygulamalarından olan 3D modelleme ve prototiplemeyle koleksiyon tamamlanmıştır. Koleksiyon ile çevresel yönü güçlü bir üretim modelinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmadan çıkan bulgular, giysi tasarım süreçlerinde atık kumaşlarla doğal boya uygulamalarının standart üretim modellerinden farklı geliştiğini göstermiştir. En büyük farklılık ise giysi koleksiyonlarına getirilen “eşsiz-benzersiz-biricik” özelliğidir.

Anahtar Kelimeler: Doğal boya uygulamaları, Kesim atığı kumaş, Özgün giysi tasarımı, Üretim modeli.

The Use of Cutting Waste Fabrics in Garment Design Processes with Natural Dye Applications: A Fabrication Model

Safiye Sari1, Betül Elibol2
1Ataturk University Faculty of Fine Arts, Department of Textile And Fashion Design, Erzurum
2Erzincan Binali Yıldırım University Vocational School, Department of Design, Erzincan

The idea of designing products from fabric waste is not new in clothing applications. The main idea of the applications lies in the development of production methods that do not harm humans and the environment. The demand for clothing products is increasing, which does not pollute the environment and respects natural resources. Which increases environmental sensitivity with consumer awareness. This demand has increased efforts to evaluate textile waste with sustainable methods. Clothing collections with high added value prepared with waste materials are becoming more important in the designer-producer and consumer triangle day by day. Nowadays, natural dye applications with waste fabrics are evaluated as a different approach for clothing designers. And the rich images on waste fabrics that are obtained with these applications.
In the study were conducted textile surface experiments with sage, tea, linden, pear peel, ginger, turmeric and cinnamon peel on waste fabric Sile cloth using different mordant materials. The method of the research was carried out in two stages. At the first stage, coloring recipes with the application of natural dyes were created. In the second stage, the design processes are included in the capsule collection. And the collection has been completed with 3D modeling and prototyping, which are one of the indispensable applications of the sector. The collection is aimed with the development of a production model with a strong environmental aspect. The findings from the research have shown that the garment design process has developed differently from the standard production models of natural dye applications with waste fabrics. The biggest difference is the "uniqueness" feature brought to the clothing collections.

Keywords: Natural dye applications, Cut waste fabric, Original clothing design, Production model.Sorumlu Yazar: Safiye Sari, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale