E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pasif seri sönümleme direncinin LCL filtreli bir fazlı şebeke etkileşimli evirici üzerine etkisi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(5): 927-934 | DOI: 10.5505/pajes.2020.99896

Pasif seri sönümleme direncinin LCL filtreli bir fazlı şebeke etkileşimli evirici üzerine etkisi

Akif Karafil
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Elektrik Ve Enerji Bölümü, Bilecik

Bu çalışmada, 600 W gücündeki LCL filtreli bir fazlı şebeke etkileşimli evirici devresinin analizi, tasarımı, benzetimi ve uygulaması gerçekleştirilerek devre üzerinde pasif sönümleme direncinin etkisi incelenmiştir. Aktif güç kontrolü için oransal integral (PI), akım kontrolü için oransal rezonans (PR) denetleyici ve şebeke frekans kontrolü için ise T/4 gecikmeli faz kilitlemeli döngü (PLL) algoritması kullanılmıştır. Sistemde sönümleme direnci olmadan analizler yapılarak değişik güç değerlerinde benzetim ve deneysel sonuçlar elde edilmiştir. Daha sonra evirici devresindeki LCL filtreye sönümleme direnci dâhil edilerek sonuçlar tekrar alınmıştır. Elde edilen benzetim ve deneysel sonuçlara göre sönümleme direncinin devreye dâhil edilmesi ile birlikte şebeke akımındaki osilosyonların azaldığı ve güç geçişlerinin de daha düzgün hale geldiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Seri sönümleme direnci, LCL filtre, Aktif güç kontrolü, PR akım kontrolü, Bir fazlı şebeke etkileşimli evirici

Effect of passive series damping resistor on single phase grid connected inverter with LCL filter

Akif Karafil
Department Of Electric And Energy,Vocational High School,bilecik Seyh Edebali University, Bilecik, Turkey

In this study, analysis, design, simulation and the application of a single phase grid connected inverter circuit with LCL filter were realized at 600 W power and the effect of passive series damping resistor on the circuit was examined. Proportional integral (PI) was used for the active power control, proportional resonant (PR) controller was used for the current control and T/4 delay phase locked loop (PLL) algorithm was used for frequency control of the grid. The analyses were conducted without series damping resistor and the simulation and the experimental results were obtained for different power values. Then, the series damping resistor was connected to the LCL filter in the inverter circuit and the results were obtained again. The obtained simulation and the experimental results showed that the oscillations in the grid current decreased and the power transitions became more uniform with the series damping resistor.

Keywords: Series damping resistor, LCL filter, Active power control, PR current control, Single phase grid connected inverter

Akif Karafil. Effect of passive series damping resistor on single phase grid connected inverter with LCL filter. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(5): 927-934

Sorumlu Yazar: Akif Karafil, Türkiye
LookUs & Online Makale