E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 10 (1)
Cilt: 10  Sayı: 1 - 2004
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - III

2.
NÖRONLARIN SİMULASYONU İÇİN YENİ BİR BİLGİSAYAR YAZILIMI
A NEW COMPUTER SOFTWARE FOR SIMULATION OF NEURONS
Mahmut ÖZER, Yalçın İŞLER
Sayfalar 1 - 8

3.
ATMOSFERİK ÇÖKELME TAYİN YÖNTEMLERİ
DETERMINATION METHODS OF THE ATMOSPHERIC DEPOSITION
Hanefi BAYRAKTAR, F. Sezer TURALIOĞLU
Sayfalar 9 - 17

4.
ÇOK ÖLÇÜTLÜ AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN BİR LİTERATÜR TARAMASI
A LITERATURE SURVEY FOR MULTICRITERIA FLOWSHOP SCHEDULING PROBLEMS
Tamer EREN, Ertan GÜNER
Sayfalar 19 - 30

5.
DELİK İŞLEMLERİ İÇİN MALİYET MERKEZLİ BİR SİSTEM
A COST ORIENTED SYSTEM FOR HOLE MAKING PROCESSES
Uğur PAMUKOĞLU, Cevdet GÖLOĞLU
Sayfalar 31 - 39

6.
GEZİN (MADEN-ELAZIĞ) ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ
GEOLOGY OF GEZİN (MADEN-ELAZIĞ) AND SURROUNDING AREA
Ali KAYA
Sayfalar 41 - 50

7.
HAVA ŞARJLI KÜÇÜK GÜÇLÜ BİR STİRLİNG MOTORUNUN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF AN AIR CHARGED LOW POWERED STIRLING ENGINE
Can ÇINAR
Sayfalar 51 - 55

8.
İSPİRTEPE (NİĞDE) CİVARI KARBONATLI ÇİNKO-KURŞUN YATAKLARININ JEOLOJİK VE MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ
MINERALOGY AND GEOCHEMICAL PROPERTIES OF ISPIRTEPE (NİĞDE) CARBONACEOU'S LEAD-ZINC DEPOSITS
M. Gürhan YALÇIN, Sinan ALTUNCU
Sayfalar 57 - 65

9.
KARABÜK ŞARTLARINDA GÜNEŞ HAVUZUNUN PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SOLAR POND PERFORMANCE IN KARABUK ENVIRONMENT
Mehmet ÖZKAYMAK, Yakup ULUSOY
Sayfalar 67 - 71

10.
MODİFİYE EDİLMİŞ POLİVİNİLASETAT (PVAc) VE KLEBİT 303 (K.303) TUTKALLARININ FARKLI SICAKLIK ORTAMLARINDA YAPIŞMA PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF BONDING PERFORMANCES OF MODIFIED POLYVINYLACETATE (PVAc) AND KLEBIT 303 (K.303) ADHESIVES IN DIFFERENT HOT-SURROUNDINGS
Mustafa ALTINOK, Alev KILIÇ
Sayfalar 73 - 80

11.
ORTA NOKTASINDAN P YÜKÜNE MARUZ HER İKİ TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ METAL MATRİKSLİ KOMPOZİT BİR KİRİŞ İÇİN ELASTİK GERİLME ANALİZİ
AN ELASTIC STRESS ANALYSIS FOR A METAL MATRIX COMPOSITE BEAM OF ARBITRARY ORIENTATION SUPPORTED FROM TWO ENDS ACTED UPON WITH A FORCE AT THE MID POINT
Ümran ESENDEMİR
Sayfalar 81 - 86

12.
ORTOGONAL AĞ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARINDA YENİ BİR YAKLAŞIM
A NEW APPROACH IN ORTHOGONAL GRID GENERATION STUDIES
Fatih DİKBAŞ, Halil KARAHAN
Sayfalar 87 - 93

13.
PERDE ÇERÇEVELERDEN OLUŞAN YAPILARIN SÜREKLİ SİSTEM MODELİNE GÖRE PERİYOTLARININ TAYİNİ
ESTIMATING PERIODS FOR WALL-FRAME STRUCTURES BY USING CONTINUUM SYSTEM MODEL
Kanat Burak BOZDOĞAN, Erkan KAYA
Sayfalar 95 - 99

14.
BİR PETROL RAFİNERİSİ (TÜPRAŞ) AKIŞKAN YATAKLI KATALİTİK PARÇALAMA ÜNİTESİNİN (FCCU) BULANIK MODELLEME UYGULAMASI
FUZZY MODELING APPLICATION OF FLUID CATALYTIC CRACKING UNIT (FCCU) OF A PETROLEUM REFINERY (TÜPRAŞ)
Mithat ZEYDAN
Sayfalar 101 - 110

15.
ET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ TEKNİKLER
RECENT TECHNIQUES FOR EVALUATION OF MEAT QUALITY
Meltem SERDAROĞLU, Gülen YILDIZTURP
Sayfalar 111 - 117

16.
TEKİL KUVVETLE YÜKLENMİŞ ÖRGÜLÜ ÇELİK FİBER TAKVİYELİ TERMOPLASTİK KOMPOZİT ANKASTRE KİRİŞLERDE ARTIK GERİLME ANALİZİ
RESIDUAL STRESS ANALYSIS, WOVEN STEEL FIBER REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITE CANTILEVER BEAM LOADED BY A CONSTANT SINGLE FORCE AT ITS FREE END
Gürkan ALTAN, Gökmen ATLIHAN, Muzaffer TOPCU
Sayfalar 119 - 125

17.
KAPALI TERMOSİFON DÖNGÜSÜNDE AKIŞ VE ISI TRANSFERİ ÜZERİNE PARAMETRİK ÇALIŞMA
A PARAMETRIC STUDY OF FLOW AND HEAT TRANSFER IN CLOSED THERMOSYPHON LOOP
Tahsin BAŞARAN, Serhan KÜÇÜKA
Sayfalar 127 - 135

18.
V-KAYIŞLARDA ÇALIŞMA ORTAM ŞARTLARININ KAYMAYA ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS ON THE V-BELT SLIP
Mehmet UÇAR, Abdülkadir CENGİZ
Sayfalar 137 - 144

19.
YER KABUĞU HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE HAFIZAYI ZAYIFLATMA VE ADAPTİV FİLTRELEME METOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
A COMPARISON OF TWO METHODS FADING MEMORY FILTER AND ADAPTIVE KALMAN FILTER IN MONITORING CRUSTAL MOVEMENT
Cahit Tağı ÇELİK
Sayfalar 145 - 149

LookUs & Online Makale