E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sodyum Hidroksit (NaOH) ile Aktive Edilmiş Karo Atıklı Geopolimer Harçların Bazı Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Değerlendirilmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-00258 | DOI: 10.5505/pajes.2024.00258

Sodyum Hidroksit (NaOH) ile Aktive Edilmiş Karo Atıklı Geopolimer Harçların Bazı Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Ömer Çoban1, Tahir Akgül2
1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, Bilecik
2Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya

Bu çalışmada öncelikle Bien Seramik Fabrikasından temin edilen kusurlu karo atıkları öğütülerek 212 μm elekten elenmiştir. Elde edilen karo atık tozları, kırma kum ve 10M, 12M, 14M’lık derişimlerde NaOH çözeltisi ile harç numuneleri hazırlanmıştır. Elde edile harç numuneleri taze haldeyken prizini alması için 90°C’de 24 saat süreyle etüv ortamında bekletilerek geopolimer harç numuneleri üretilmiştir. Numuneler 3, 7 ve 28 günlük hava kürüne tabi tutulmuştur. Geopolimer harç numunelerine birim ağırlık, yoğunluk, su emme, görünür porozite, ulrases geçiş hızı ve basınç mukavemeti deneyleri uygulanmıştır. Deneyler sonucunda, su emme değerleri, görünür porozite değerlerinin NaOH derişiminin artmasıyla azaldığı, birim ağırlık, ultrases ve basınç mukavemeti değerlerinin arttığı, yoğunluğun ise belirgin bir değişikliğe uğramadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel atıklar, Geopolimer harçlar, Sürdürülebilirlik, Karo atığı

Evaluation of Some Mechanical and Physical Properties of Sodium Hydroxide (NaOH) Activated Tile Waste Geopolymer Mortars

Ömer Çoban1, Tahir Akgül2
1Department of Construction, Vocational School, Bilecik Seyh Edebali University, Bilecik, Turkey
2Department of Civil Engineering, Faculty of Technology, Sakarya University of Applied Sciences, Sakarya, Turkey

In this study, first of all, defective tile wastes obtained from Bien Ceramic Factory were ground and sieved through a 212 μm sieve. Mortar samples were prepared with the obtained tile waste powders, crushed sand and NaOH solution at concentrations of 10M, 12M, 14M. Geopolymer mortar samples were produced by keeping the obtained mortar samples in an oven environment at 90°C for 24 hours in order to set them while fresh. The samples were subjected to air curing for 3, 7 and 28 days. Unit weight, density, water absorption, apparent porosity, ultrasound penetration rate and compressive strength tests were applied to the geopolymer mortar samples. As a result of the experiments, it was determined that the water absorption values and the apparent porosity values decreased with the increase in the NaOH concentration, the unit weight, ultrasound and pressure strength values increased, and the density did not undergo a significant change

Keywords: Industrial waste, Geopolymer mortars, Sustainability, Tile wasteSorumlu Yazar: Ömer Çoban, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale