E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Cocamide Diethanolamide Kimyasalının Bitüm Modifikasyonunda Kullanımı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1042-1047 | DOI: 10.5505/pajes.2019.01643

Cocamide Diethanolamide Kimyasalının Bitüm Modifikasyonunda Kullanımı

Gizem Kaçaroğlu, Mehmet Saltan
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Isparta

Bu çalışmada, Cocamide Diethanolamide kimyasalının bitüm modifikasyonunda kullanımı araştırılmıştır. Katkı malzemesi olarak Cocamide Diethanolamide kimyasalı seçilirken kimyasal ve bitüm arasındaki sıcaklığa bağlı davranış, kimyasal yapı gibi özelliklerin benzer olması etkili olmuştur. Buna ilaveten, Cocamide Diethanolamide kimyasalının bitüm modifikasyonunda ilk kez kullanılmış olması, bu çalışmayı ayırt edici kılmaktadır. Bitümün kimyasal ile %1, %3 ve %5 katkı oranlarında, 155 °C ve 165 °C modifikasyon sıcaklıklarında, 30, 60, 90 dakika boyunca 1000 rpm karışım hızı kullanılarak birden fazla kez modifikasyonu sağlanmıştır. Bu modifikasyonlar sonucunda her biri üç numune içeren 6 adet deney seti elde edilmiştir. Farklı parametrelerin modifiye edilmiş numuneler üzerine etkileri yumuşama noktası, penetrasyon, düktilite, dönel viskozimetre deneyleri ile araştırılmıştır ve Cocamide Diethanolamide kimyasalının, bitümü yumuşattığı ve bitümün işleme sıcaklığını düşürdüğü görülmüştür. Katkı oranı arttıkça karıştırma ve sıkıştırma sıcaklıklarında görülen düşüş, hem ekonomik hem de çevresel olarak fayda sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cocamide Diethanolamide, Bitüm Modifikasyonu, Dönel Viskozimetre

Use of Cocamide Diethanolamide Chemical in Bitumen Modification

Gizem Kaçaroğlu, Mehmet Saltan
Suleyman Demirel University Engineering Faculty, Department of Civil Engineering

In this study, the usage of Cocamide Diethanolamide chemical for bitumen modification were investigated. When selecting Cocamide Diethanolamide chemical as the additive material, it has been effective that the properties such as behavior, chemical structure depending on the temperature between chemical and bitumen are similar. In addition, the usage of Cocamide Diethanolamide chemical for the first time in bitumen modification makes this study distinctive. Modification of bitumen with chemical was achieved more than once at the 1%, 3% and 5% additive ratios, 155 °C and 165 °C modification temperatures, using a mixing speed of 1000 rpm for 30, 60, 90 minutes. As a result of these modifications, 6 testing sets, each of them contains three sample, were obtained. The effects of different parameters on modified samples were investigated by softening point, penetration, ductility, rotational viscometer tests and it has been observed that Cocamide Diethanolamide chemical softens bitumen and lowers the processing temperature of bitumen. As the additive ratio increases, the decrease in mixing and compaction temperatures is beneficial both economically and environmentally.

Keywords: Cocamide Diethanolamide, Bitumen Modification, Rotational Viscometer

Gizem Kaçaroğlu, Mehmet Saltan. Use of Cocamide Diethanolamide Chemical in Bitumen Modification. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1042-1047

Sorumlu Yazar: Gizem Kaçaroğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale