E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
The strength of glass fiber composite materials by inclusion of CaCO3 and SiO2 nanoparticles into resin [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(4): 493-498 | DOI: 10.5505/pajes.2022.05860

The strength of glass fiber composite materials by inclusion of CaCO3 and SiO2 nanoparticles into resin

Can Tuncer1, Olcay Ersel Canyurt2
1Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
2Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Bu çalışmada, CaCO3 ve SiO2 nano parçacıkların E-Cam elyaf kompozit malzemelerin çekme dayanımı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Kompozit plakalar, CaCO3 nano parçacıkların ağırlıkça %3, %5 ve%10, SiO2 nano parçacıkların ağırlıkça%1, %3 ve%5 oranında epoksi reçineye karıştırılmasıyla üretildi. Yüksek nano parçacık oranları, tozların geniş çapından ve daha koyu bir reçine oluşturma arzusundan kaynaklanmaktadır. Ek olarak, tek yönlü elyaf sayısında azalma olması durumunda nano katkı maddelerinin reçineye dahil edilmesini vurgulamak için farklı elyaf oryantasyonları kullanılmıştır. ASTM D3039 standartlarına göre hazırlanan numuneler tek eksenli çekme test cihazı, Instron 8801 ile test edildi. Taramalı elektron mikroskobu analizi gerçekleştirildi ve hasarın nedeni, liflerin bağlarının ayrılması ve kümelenmesi ve elyaf / matris hasarıydı. CaCO3 ve SiO2 nano parçacıkların dahil edilmesi, cam elyaf kompozit sandviç yapıların dayanımını artırdı. Farklı oranlarda takviye edilmiş optimum nano parçacık miktarı CaCO3 için%3 ve SiO2 için%1 olarak belirlenmiştir. Yeterli nano parçacık ilavesi, fiber ve matrisler arasındaki yapışma kalitesini arttırdı. Nano parçacık katkı maddelerinin E-Cam elyaf kompozit malzemelere dahil edilmesi önemli bir etkiye sahipti ve matrisin yapışma özelliklerini olumlu yönde etkiledi.

Anahtar Kelimeler: Cam Elyaf, CaCO3, SiO2, Epoksi Reçine, Çekme Dayanımı

CaCO3 ve SiO2 nano parçacıkların reçineye ilavesi ile cam elyaf kompozit malzemelerin mukavemeti

Can Tuncer1, Olcay Ersel Canyurt2
1Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Gazi University, Ankara, Turkey

In this study, the effects of CaCO3 and SiO2 nanoparticles on tensile strength of E-Glass fiber composite materials were investigated. Composite plates were produced by mixing CaCO3 nanoparticles into 3%, 5% and 10% by weight, SiO2 nanoparticles into 1%, 3% and 5% by weight epoxy resin. High nanoparticle rates are due to the large diameter of the powders and the desire to form a darker resin. In addition, different fiber orientations were used to emphasize inclusion of nano-additive materials into the resin in case of a decrease in the number of unidirectional fibers. Samples prepared according to the ASTM D3039 standards were tested by uniaxial tensile machine, Instron 8801. Scanning electron microscopy analysis were performed and failure was mainly caused by debonding and clumping of fibers and fiber/matrix failure. An inclusion of CaCO3 and SiO2 nanoparticles improved the strength of the glass fiber composite sandwich structures. The optimum amount of nano-particles supplemented with different ratios were determined as 3% for CaCO3 and 1% for SiO2. Sufficient enough nanoparticles inclusion increased the quality of the adhesion between fiber and matrices. The inclusion of nanoparticle additives in E-Glass fiber composite materials had a significant effect and positively affected the adhesion properties of the matrix.

Keywords: Glass Fiber, CaCO3, SiO2, Epoxy Resin, Tensile Strength.

Can Tuncer, Olcay Ersel Canyurt. CaCO3 ve SiO2 nano parçacıkların reçineye ilavesi ile cam elyaf kompozit malzemelerin mukavemeti. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(4): 493-498

Sorumlu Yazar: Olcay Ersel Canyurt, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale