E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Global ölçekte faaliyet gösteren havalimanlarının göreceli sürdürülebilirlik analizi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(4): 504-512 | DOI: 10.5505/pajes.2021.06332

Global ölçekte faaliyet gösteren havalimanlarının göreceli sürdürülebilirlik analizi

Muhammet Enis Bulak1, Funda Hatice Sezgin2, Fatma Serra Çiftçi1
1Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Hava taşımacılığının sürdürülebilirlik etkisi ve sonuçlarının raporlanması toplumlar için önemli bir hale gelmiştir. Bu alanda Küresel Rapor Girişimi kronolojik olarak birçok sektöre ait raporlamayı ve veri tabanını ilgililerin bilgisine sunmaktadır. Günümüzde ise artık dünyanın dört bir yanındaki havalimanları sorumluluk bilincinde olarak şeffaf bir şekilde sürdürülebilirlik sonuçlarını halka arz etmektedirler. Bu açıdan havalimanlarının sürdürülebilirlik performansının ölçülmesi ve hedeflerin belirlenerek gerekli iyileştirilmelerin yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Küresel Rapor Girişimi’nin kapsamlı sürdürülebilirlik veri tabanında yer alan 30 uluslararası havalimanının Veri Zarflama Yöntemi (VZA) ile verimlilik ve etkinlik analizi gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, havalimanlarında sürdürülebilirliğe etki eden ortak girdi ve çıktılar belirlenmiş ve sürdürülebilirlik performans ölçüm modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen model kullanılarak havalimanlarının göreceli etkinlik puanları girdi odaklı CCR metodu ile bulunmuştur. Sonuçların neticesinde etkin olmayan havalimanları tespit edilerek sürdürülebilirlik seviyelerini iyileştirmeleri için gerekli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Performans, Sürdürülebilirlik, Verimlilik, VZA, Strateji, Hava Taşımacılığı

Relative sustainability analysis of global-scale airports

Muhammet Enis Bulak1, Funda Hatice Sezgin2, Fatma Serra Çiftçi1
1Department of Industrial Engineering, Uskudar University, Istanbul, Turkey
2Department of Industrial Engineering, Istanbul University, Istanbul, Turkey

The sustainability impact and reporting results of air transport have become important for societies. In this field, the Global Reporting Initiative presents the reports and databases of many sectors in chronological order. Nowadays, airports all over the world transparently present their sustainability results to the public with a sense of responsibility. In this respect, measuring the sustainability performance of airports, determining the targets, and making the necessary improvements become more of an issue. In this study, efficiency analysis of 30 international airports included in the comprehensive sustainability database of the Global Reporting Initiative was carried out using the Data Envelopment Analysis (DEA). In this context, common inputs and outputs affecting sustainability of airports were determined and sustainability performance measurement model was developed. The relative efficiency scores of the airports were found with the input oriented CCR method by using the developed model. Thanks to the results, inefficient airports were identified, and necessary improvements were presented to improve sustainability levels.

Keywords: Performance, Sustainability, Efficiency, DEA, Strategy, Air Transport

Muhammet Enis Bulak, Funda Hatice Sezgin, Fatma Serra Çiftçi. Relative sustainability analysis of global-scale airports. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(4): 504-512

Sorumlu Yazar: Muhammet Enis Bulak, Türkiye
LookUs & Online Makale