E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 27 (4)
Cilt: 27  Sayı: 4 - 2021
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
Farklı kesme parametreleriyle işlenmiş 316LVM paslanmaz çelik malzemesinin talaşlı imalat-yüzey bütünlüğü-aşınma direnci arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigation machining-surface integrity-wear resistance relationships of 316LVM stainless steel material machined under various cutting parameters
Mustafa Uçurum, Emrah Güneşsu, Tolga Berkay Şirin, Yusuf Kaynak
doi: 10.5505/pajes.2020.93284  Sayfalar 449 - 457

3.
Titreşen diskten girdap halkası kopmalarının deneysel incelenmesi
Experimental investigation of vortex ring shedding from oscillating disc
Fahrettin Gökhan Ergin
doi: 10.5505/pajes.2020.34711  Sayfalar 458 - 464

4.
AC ve MFDC nokta direnç kaynak teknolojilerinin yeni nesil otomotiv çeliklerinin mekanik özelliklerine etkisi
The effect of ACand MFDC resistance spot welding technology on mechanical properties of new generation automotive steels
Mehtap Hıdıroğlu, Ünal Kahraman, Nizamettin Kahraman
doi: 10.5505/pajes.2021.46417  Sayfalar 465 - 471

5.
Şekil hafızalı poliüretanın enjeksiyonla kalıplanmasında parça kalitesi
Part quality in injection moulding of shape memory polyurethane
Şükran Katmer, Çetin Karataş
doi: 10.5505/pajes.2021.25483  Sayfalar 472 - 477

6.
Elyaf takviye biçiminin polipropilen kompozitlerin kayma özelliklerine etkisinin araştırılması
Investigation on the effect of fiber reinforcement style on shear properties of polypropylene composites
A. Onur Ozdemir, Regaip Menkuc, Cetin Karatas
doi: 10.5505/pajes.2021.15853  Sayfalar 478 - 483

7.
Yüksek uzama kabiliyetine sahip elastomer esaslı kompozit malzemelerin yanma özelliklerine karbon siyahı ve alev geciktirici ajanların etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of carbon black and flame retardant agent on the fire properties of elastomer-based composite materials with high elongation capability
Hasan Kasım
doi: 10.5505/pajes.2021.47650  Sayfalar 484 - 494

8.
Robot yer seçimi ve işçi-istasyon ataması düşünceleri altında hat dengeleme optimizasyonu: Bir bulaşık makinesi fabrikası vaka analizi
Line balancing optimization under robot location and worker-station assignment considerations: A case study of a dishwasher factory
İlayda Baş, Özgü Tosun, Vedat Bayram
doi: 10.5505/pajes.2021.48961  Sayfalar 495 - 503

9.
Global ölçekte faaliyet gösteren havalimanlarının göreceli sürdürülebilirlik analizi
Relative sustainability analysis of global-scale airports
Muhammet Enis Bulak, Funda Hatice Sezgin, Fatma Serra Çiftçi
doi: 10.5505/pajes.2021.06332  Sayfalar 504 - 512

10.
Rastgele ormanlardan kural çıkarmada küme bölüntüleme formülasyonlarının performans analizi
Performance analysis of set partitioning formulations on the rule extraction from random forests
Mert Edali
doi: 10.5505/pajes.2020.05926  Sayfalar 513 - 519

11.
Sipariş toplama sıklığı düşünceleri altında veri güdümlü depolama yeri atama problemi: Sezgisel bir yaklaşım
Data driven storage location assignment problem considering order picking frequencies: A heuristic approach
İpek Çobanoğlu, İrem Güre, Vedat Bayram
doi: 10.5505/pajes.2021.34979  Sayfalar 520 - 531

12.
Atama kısıtlı tip-1 montaj hattı dengeleme problemi: Bir kısıt programlama modeli yaklaşımı
Assembly line balancing type-1 problem with assignment restrictions: A constraint programming modeling approach
Mehmet Pınarbaşı, Hacı Mehmet Alakaş
doi: 10.5505/pajes.2020.75282  Sayfalar 532 - 541

13.
TR83 bölgesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının CRITIC tabanlı gri ilişkisel analiz yaklaşımı ile değerlendirilmesi
Evaluation of renewable energy sources in TR83 region by CRITIC based grey relational analysis approach
A. Cansu Gök Kısa
doi: 10.5505/pajes.2021.99389  Sayfalar 542 - 548

14.
Mobilya işletmelerinde ergonomik yeterliliğin temel bileşen analizi (TBA) ile belirlenmesi
Determination of ergonomic adequacy with principal component analysis (PCA) in furniture enterprices
Velittin Kalınkara, Kadir Özkaya, Taner Dizel
doi: 10.5505/pajes.2021.87450  Sayfalar 549 - 555

15.
Borsa endeks hareket yönünün çoklu lojistik regresyon ve k-en yakın komşu algoritması ile tahmini
Prediction of stock index movement direction with multiple logistic regression and k-nearest neighbors algorithm
Gulder Kemalbay, Begum Nur Alkis
doi: 10.5505/pajes.2020.57383  Sayfalar 556 - 569

16.
Kemoterapi randevularının hemşireler arasındaki iş yükü dengesi gözetilerek belirsizlik altında çizelgelenmesi
Chemotherapy appointment scheduling under uncertainty by considering workload balance among nurses
Serhat Gül
doi: 10.5505/pajes.2020.40121  Sayfalar 570 - 578

LookUs & Online Makale