E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Grafen oksit-gümüş-polianilin nanokompozitlerinin fototermal performanslarının incelenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(3): 414-421 | DOI: 10.5505/pajes.2023.10705

Grafen oksit-gümüş-polianilin nanokompozitlerinin fototermal performanslarının incelenmesi

Zafer Çıplak1, Furkan Soysal2
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Bu çalışmada AgNO3’ün oksidasyon ajanı olarak kullanılması ile polianilin (PANI) polizerizasyonu grafen oksit (GO) nanotabakalarının yüzeyinde gerçekleştirilmiş olup tek basamaklı ve basit bir yöntem ile GO-Ag-PANI üç bileşenli nanokompoziti elde edilmiştir. GO nanotabaklarının yüzeyinde eş anlı olarak gerçekleşen PANI polimerizasyonu ve Ag nanotanecik oluşum prosesleri sonucunda GO yüzeyi homojen bir şekilde PANI ile kaplanmış olup Ag nanotanecikleri PANI polimerik matrisinde başarıyla üretilmiştir. Hazırlanan nanokompozit sulu çözeltide yok yüksek kolloidal kararlılık, NIR bölgesinde kuvvetli absorbans yeteneğine sahiptir. 808 nm dalga boyunda uygulanan farklı lazer güç yoğunluğu (1.0, 1.5 ve 2.0 W/cm2) ve fotoajan derişimine (0.025, 0.05 ve 0.1 mg/mL) bağlı olarak GO-Ag-PANI sulu dispersiyonu çok yüksek maksimum sıcaklık farkı değerleri sergilemiş olup, yüksek fototermal dönüşüm verimi (45.9%) ortaya koymuştur. Ayrıca tekrarlı ısıtma-soğutma döngüsüne tabi tutulan nanokompozitin çok yüksek fotokararlılığa da sahip olduğu belirlenmiştir. Yüksek fototermal performans sergileyen GO-Ag-PANI üç bileşenli nanokompoziti fototermal uygulamalar konusunda büyük potansiyele sahiptir.

Anahtar Kelimeler: grafen oksit, Ag nanotanecikleri, polianilin, fototermal

Investigation of photothermal performances of graphene oxide-silver-polyaniline nanocomposites

Zafer Çıplak1, Furkan Soysal2
1Sivas Cumhuriyet University, Faculty Of Engineering, Department Of Chemical Engineering
2Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty Of Engineering And Natural Sciences, Department Of Chemical Engineering

In this study, polyaniline (PANI) polymerization was carried out on the surface of graphene oxide (GO) nanosheets by using AgNO3 as an oxidation agent, and GO-Ag-PANI three-component nanocomposite was obtained with a one-step and simple method. As a result of the simultaneous PANI polymerization and Ag nanoparticle formation processes on the surface of the GO nanosheets, the GO surface was homogeneously coated with PANI, and Ag nanoparticles were successfully produced in the PANI polymeric matrix. The prepared nanocomposite has high colloidal stability and strong absorbance in the NIR region. Depending on the photoagent concentration (0.025, 0.05 and 0.1 mg/mL) different laser power densities (1.0, 1.5 and 2.0 W/cm2) were applied at a wavelength of 808 nm, the aqueous dispersion of GO-Ag-PANI exhibited extraordinary maximum temperature difference values and showed a high photothermal conversion efficiency (45.9%). In addition, it was determined that the nanocomposite, which was subjected to repeated heating-cooling cycles, had very high photostability. GO-Ag-PANI three-component nanocomposite with high photothermal performance has great potential for photothermal applications.

Keywords: graphene oxide, Ag nanoparticles, polyaniline, photothermal

Zafer Çıplak, Furkan Soysal. Investigation of photothermal performances of graphene oxide-silver-polyaniline nanocomposites. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(3): 414-421

Sorumlu Yazar: Zafer Çıplak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale