E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Design And Manufacturing of 15 DOF Myoelectric Controlled Prosthetic Hand [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(5): 884-892 | DOI: 10.5505/pajes.2020.12268

Design And Manufacturing of 15 DOF Myoelectric Controlled Prosthetic Hand

Beyda Taşar1, Arif Gülten2, Oğuz Yakut1
1Fırat Üniveristesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Elazığ
2Fırat Üniveristesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elazığ

Bu çalışmanın temel amacı, belirli bir ekonomik düzeyin altındaki gelişmekte olan ülkelerdeki ampute'ler için düşük maliyetli, oldukça işlevsel, miyoelektrik sinyal kontrollü bir protez el üretmektir. Bu çalışmada, beş parmaklı protez el 15 serbestlik dereceli olarak modellenmiş ve parmaklardaki her bir eklem için ayrı bir motor aktüatörü kullanılarak bağımsız eklem hareketi sağlanmıştır. Protezin el bu nedenle nesneleri mümkün olan en iyi şekilde tutabilir. Protez, maliyeti azaltmak için bir 3D yazıcıda PLA malzemesi kullanılarak üretildi. Biyoelektrik sinyaller insan protezi el etkileşimini, yani el hareketi formunun tanımlanmasını sağlar. Yüzde 97 başarı ile bir insan elinin hareket türü tanımlaması SVM algoritması ile sağlandı. Protez elin toplam maliyeti 450 ABD dolarıdır. El, diğer yüksek fiyatlı rakiplerle kalitatif ve kantitatif performans metrikleri açısından karşılaştırılmış ve bulgular yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: protez el, 3B imalat, PLA, Myo kontrollü el, EMG, Desteklenen vektör makinesi, hareket tipi tanıma

15 Serbeslik Dereceli Myoelektriksel Kontrollü Proztez Elin Tasarımı ve İmalatı

Beyda Taşar1, Arif Gülten2, Oğuz Yakut1
1Firat University, Engineering Faculty, Mechatronics Department, Elazig
2Firat University, Engineering Faculty, Electrical and Electronics Department, Elazig

This study's main purpose is to manufacture a low-cost, highly functional, myoelectric signal-controlled prothetic hand for amputees in developing countries below a certain economic level. In this study, prothetic hand with five fingers was modeled on 15-degree freedom and independent joint movement was achieved through the use of a separate motor actuator for each joint in the fingers. The hand of the prothesis can therefore keep the objects in the best possible way. The prothesis was produced by hand using PLA material on a 3D printer to reduce cost. Bioelectric signals provide the human-prothesis hand interaction, i.e. identification of the form of hand gesture. With 97 percent progress, the classification of a human hand with the SVM algorithm has been achieved. The prosthetic hand's total cost is US$ 450. The hand was compaired in terms of qualitative and quantitative performance metrics with other high-priced rivals and the findings were interpreted.

Keywords: prosthetic hand, 3D Manufacturing, PLA, Myo-controlled-hand, EMG, Supported vector machine, Gesture recognition

Beyda Taşar, Arif Gülten, Oğuz Yakut. 15 Serbeslik Dereceli Myoelektriksel Kontrollü Proztez Elin Tasarımı ve İmalatı. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(5): 884-892

Sorumlu Yazar: Beyda Taşar, Türkiye
LookUs & Online Makale