E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Magmatik Taşların Donma Çözülme ve Termal Şok Yaşlanmasına Bağlı Olarak Yüzey Renk ve Güneş Işığı Yansıtma İndeks (SRI) Değerlerinin Belirlenmesi ve Isı Adası Oluşumlarına Etkisi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-26895 | DOI: 10.5505/pajes.2023.26895

Magmatik Taşların Donma Çözülme ve Termal Şok Yaşlanmasına Bağlı Olarak Yüzey Renk ve Güneş Işığı Yansıtma İndeks (SRI) Değerlerinin Belirlenmesi ve Isı Adası Oluşumlarına Etkisi

Murat Sert1, Rasit Altindag2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar
2Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Isparta

Bu çalışmada yapı sektöründe sıklıkla kullanılan 20 çeşit magmatik kökenli doğal taş, doğada en yaygın gerçekleşen yaşlandırma etkilerinden donma çözülme ve termal şok etkilerine maruz bırakılmıştır. Yaşlandırma testleri öncesinde ve sonrasında her bir numunenin Güneş ışığı yansıtma değerleri ve güneş ışığı yayılım değerleri ölçülerek Güneş Işığı Yansıtma İndeks (SRI) değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca numunelerin her birinin yüzey renk değerleri CIA renk indeksine göre ölçülmüş ve renk değişim (∆E) değerleri hesaplanmıştır. Çalışmanın temel amacı doğal taşların donma çözülme ve termal şok yaşlanmalarına bağlı olarak SRI ve ΔE değişimlerini belirlemek ve elde edilen bulguların ısı adası oluşumlarına etkilerini incelemektir.
Çalışma sonucunda numunelerin her iki yaşlandırma deneyi sonrasındaki SRI değerlerinin yaşlandırma deneyleri öncesine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. ΔE değerlerine bakıldığında ise termal şok deneylerinin donma çözülme deneylerine göre daha fazla renk değişimine neden olduğu belirlenmiştir. Hem SRI değerlerindeki hem de ΔE değerlerindeki genel artışın kentsel ısı adası etkisinin azalmasına katkıda bulunacağı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğal taşlar, donma çözünme, termal şok, ısı adası, güneş ışığı yansıtma indeksi (SRI), renk tayini

Determination of Surface Color and Solar Reflectance Index (SRI) Values of Magmatic Stones Based on Freeze-Thaw and Thermal Shock Aging, and Their Impact on Heat Island Occurance

Murat Sert1, Rasit Altindag2
1Department Of Mining Engineering, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar
2Department Of Mining Engineering, Suleyman Demirel University, Isparta

In this study, 20 different types of magmatic-origin natural stones commonly used in the construction sector were subjected to the most prevalent aging effects in nature, namely freeze-thaw and thermal shock. Prior to and after the aging tests, the Solar Reflectance Index (SRI) values of each sample were calculated by measuring their solar light reflectance values and solar light scattering values. Additionally, the surface color measurements of each sample were taken according to the CIA color index, and the color change (∆E) values were calculated.
The primary objective of this study is to determine the changes in SRI and ΔE values of natural stones due to freeze-thaw and thermal shock aging and to examine the impact of the findings on the formation of urban heat islands.
As a result of the study, it was determined that the SRI values of the samples were higher after both aging experiments compared to before the aging experiments. When examining ΔE values, it was found that thermal shock experiments caused more significant color changes compared to freeze-thaw experiments. It has been determined that the overall increase in both SRI and ΔE values will contribute to the reduction of the urban heat island effect.

Keywords: Natural stones, freeze-thaw, thermal shock, heat island, solar reflectance index (SRI), color determination.Sorumlu Yazar: Murat Sert, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale