E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
NÖRONLARIN SİMULASYONU İÇİN YENİ BİR BİLGİSAYAR YAZILIMI [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2004; 10(1): 1-8

NÖRONLARIN SİMULASYONU İÇİN YENİ BİR BİLGİSAYAR YAZILIMI

Mahmut ÖZER1, Yalçın İŞLER1
Zonguldak Karaelmas University, Engineering Faculty, Department of Electrical and Electronics Engineering, 67100-Zonguldak

Bu makalede, nöronların simülasyonu için yeni bir bilgisayar yazılımı ‘Simulron’ tanıtılmaktadır. Yazılım kullanılarak gerilim-kapılı iyon kanallarına sahip uyarılabilir membranlar modellenebilmekte ve akım ve gerilim kenetleme deneyleri simüle edilebilmektedir. Program, kullanıcının iyon kanal sayısını belirlemesine ve kanalların hız fonksiyonlarını tanımlamasına izin vermektedir. Hız fonksiyonları bilinmiyorsa, program kullanıcının sürekli hal ve zaman sabiti fonksiyonlarını ayarlamasına imkan tanımaktadır. İyon kanal kapısı ve membran potansiyeli dinamiğini tanımlamak için kullanılan birinci-dereceden diferansiyel denklemler değişken zaman basamaklarına sahip ileri yönlü Euler integrasyon yöntemi kullanılarak çözülmektedir. Simülasyonun çıktıları esnek data kullanımına izin verecek şekilde tablo şablonu üzerinde gösterilmekte ve grafik olarak görüntülenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Simülasyon, Nöronal Modelleme, Bilgisayar Yazılımı, Gerilim-Kapılı İyon Kanalları, Uyarılabilir Membranla

A NEW COMPUTER SOFTWARE FOR SIMULATION OF NEURONS

Mahmut ÖZER1, Yalçın İŞLER1
Zonguldak Karaelmas University, Engineering Faculty, Department of Electrical and Electronics Engineering, 67100-Zonguldak

In this paper, a new computer software package ‘Simulron’ for simulation of neurons is introduced. Excitable membranes with voltage-gated ionic channels can be modeled by using the software, and current clamp and voltage clamp experiments can be simulated. The program allows user to determine the ionic channel count and set the rate functions of the channels. If the rate functions are not known, the program enables the user to set steady-state and time constant functions. First-order differential equations used to define dynamics of the gate and membrane potential are solved using forward Euler method of integration with variable time steps. Outputs of the simulations are shown on spreadsheet template allowing flexible data manipulation and can be graphically displayed.

Keywords: Simulation, Neuronal modeling, Computer software, Voltage-Gated ionic Channels, Excitable membranes

Mahmut ÖZER, Yalçın İŞLER. A NEW COMPUTER SOFTWARE FOR SIMULATION OF NEURONS. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2004; 10(1): 1-8
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale