E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sanal Giysi Simülasyonunda Dikişle Birleştirilmiş Tekstillerin Gerilme ve Esneme Dağılımlarının İncelenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-37897 | DOI: 10.5505/pajes.2023.37897

Sanal Giysi Simülasyonunda Dikişle Birleştirilmiş Tekstillerin Gerilme ve Esneme Dağılımlarının İncelenmesi

Sertaç Güney
Selçuk Üni̇versi̇tesi̇, Mimarlık Ve Tasasrım Fakültesi, El Sanatları Bölümü

Son on yılda giyim konforu ve sürdürülebilirlik, giyim endüstrisinde daha fazla ilgi görmektedir. Giysinin vücuda oturması, giysi konforunun önemli bir faktörüdür. Birleştirilen giysinin vücuda uyumu çoğunlukla kumaş özelliklerine ve dikişin esnekliğine bağlıdır. Konfeksiyon imalatında kumaşların birleştirilmesi genellikle dikim işlemi ile sağlanmaktadır. Bir tekstil ürününün sürdürülebilirliği için istenen dayanıklılık, kumaşın özelliklerine olduğu kadar dikişin sağlamlığına ve dikiş işleminin verimliliğine de bağlıdır. Dikiş, giysinin çok eksenli kuvvetlere maruz kalan birleşim kısmında yer aldığı için çoğunlukla dayanıklı değildir. Bu nedenle giyside ve dikiş çizgine yakın yerlerde deformasyona neden olan gerilim ve esneme değerlerine önem verilmelidir. Bu çalışma, Sanal Giysi Simülasyonunda dikilmiş giysi parçalarının gerilim ve esneme dağılımlarını araştırmayı amaçlamıştır. Sanal Giysi Simülasyonunda mekanik özelliklerine göre dört farklı dikilmiş giysi parçası oluşturulmuştur. Sanal Giysi Simülasyonu ve Görüntü Analizi birleştirilerek temassız bir değerlendirme yöntemi elde edilmiştir. Gerilim ve esneme dağılım haritaları karşılaştırılmış ve analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dikiş, Sanal giysi, Konfor, Sürdürülebilirlik, Dikişli giysi

Investigation on the Tension and Stretch Distributions of Textile Assembled with Seam in Virtual Garment Simulation

Sertaç Güney
Selçuk University, Faculty Of Architecture And Design, Handicrafts Department

In decade, clothing comfort and sustainability has attracted more attention in the clothing industry. Garment fit is a key factor of clothing comfort. The garment fit of the assembled garment mostly depends on fabric properties and the elasticity of the seam. Assembling the fabrics in clothing manufacturing is usually provided with sewing process. Durability required for sustainability of a textile item, depends on the strength of seam and efficiency of the sewing process, as well as on the properties of fabrics. The seam is mostly not enduring part because it is located at the joint part of garment where is exposed to multiaxial forces. Therefore, the tension and stretch values causing deformation in garment and nearby seam line should be given importance. This study aimed to investigate the tension and stretch distributions of the sewn garment pieces in Virtual Garment Simulation. Four different sewn garment pieces were created in Virtual Garment Simulation according to their mechanical properties. A non-contact assessment method was obtained by combining Virtual Garment Simulation and Image Analysis. The tension and stretch distributions maps were compared and analyzed.

Keywords: Seam, Virtual garment, Comfort, Sustainability, Sewn garmentSorumlu Yazar: Sertaç Güney, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale